VIII edycja – 2014/2015

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)

Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

15/10/2014 – Otwarcie cyklu seminariów
Maciej Marek Kamiński
(adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie)
”Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata w postępowaniu cywilnym w polskim porządku prawnym – czy na pewno ponosi je Skarb Państwa?”

12/11/2014
dr Beata Janiszewska
(Uniwersytet Warszawski)
”Cywilnoprawne uwarunkowania naprawienia przez ubezpieczyciela szkody związanej z najmem pojazdu zastępczego”

10/12/2014
Monika Swaczyna
(Polska Akademia Nauk)
”Ekonomiczna analiza wybranych problemów międzynarodowego postępowania upadłościowego grup kapitałowych”

14/01/2015
Grzegorz P. Kubalski
(Uniwersytet Warszawski)
”Konstytucyjna zasada subsydiarności – ujęcie z punktu widzenia ekonomii”

18/02/2015
Piotr S. Cichocki
(Uniwersytet Warszawski)
”Autostrady płatne 2.0”

18/03/2015
dr hab. Janusz Kudła
(Uniwersytet Warszawski)
”Regulacje finansowe a dywersyfikacja źródeł finansowania uczelni wyższych wybrane doświadczenia europejskie”

15/04/2015
Mateusz Kabut
(Uniwersytet Warszawski)
”Ocena skutków procesu legislacyjnego? – studium przypadku”

06/05/2015
Jacek Lewkowicz
(Uniwersytet Warszawski)
”Polskie instytucje regulujące strajki związków zawodowych w świetle teorii gier”