VIII edycja – 2014/2015

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)

Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Program seminariów:

15/10/2014 - Otwarcie cyklu seminariów

Maciej Marek Kamiński (adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie): ”Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata w postępowaniu cywilnym w polskim porządku prawnym – czy na pewno ponosi je Skarb Państwa?” materiał

Prowadzący:
Jarosław Bełdowski (Szkoła Główna Handlowa)

Komentarz:
dr Jacek Czabański (Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa)

12/11/2014

dr Beata Janiszewska (Uniwersytet Warszawski): ”Cywilnoprawne uwarunkowania naprawienia przez ubezpieczyciela szkody związanej z najmem pojazdu zastępczego” materiał

Prowadzący:
dr hab. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)

Komentarz:
dr Jakub Szczerbowski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

10/12/2014

Monika Swaczyna (Polska Akademia Nauk): ”Ekonomiczna analiza wybranych problemów międzynarodowego postępowania upadłościowego grup kapitałowych” materiał

Prowadzący:
Jacek Lewkowicz (Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:
Filip Wejman (INPRIS)

14/01/2015

Grzegorz P. Kubalski (Uniwersytet Warszawski): ”Konstytucyjna zasada subsydiarności – ujęcie z punktu widzenia ekonomii” materiał

Prowadzący:
dr hab. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)

Komentarz:
dr Grzegorz Kula (Uniwersytet Warszawski)

18/02/2015

Piotr S. Cichocki (Uniwersytet Warszawski): ”Autostrady płatne 2.0” materiał

Prowadzący:
dr Jakub Szczerbowski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

18/03/2015

dr hab. Janusz Kudła (Uniwersytet Warszawski): ”Regulacje finansowe a dywersyfikacja źródeł finansowania uczelni wyższych: wybrane doświadczenia europejskie” materiał

Prowadzący:
dr Stanisław Cichocki (Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:
prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Polska Akademia Nauk)

15/04/2015

Mateusz Kabut (Uniwersytet Warszawski): ”Ocena skutków procesu legislacyjnego? - studium przypadku” materiał

Prowadzący:
dr Jacek Czabański (Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa)

Komentarz:
Mateusz Bukaty (Uniwersytet Łódzki)

06/05/2015

Jacek Lewkowicz (Uniwersytet Warszawski): ”Polskie instytucje regulujące strajki związków zawodowych w świetle teorii gier" materiał

Prowadzący:
Jarosław Bełdowski (Szkoła Główna Handlowa)

Komentarz:
dr Jakub Szczerbowski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)