Konferencja 2010

Pierwsza konferencja Law & Economics (1st Polish Law & Economics Conference) odbyła się dnia 6 Maja 2010 r. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego .

Udział w konferencji wzięło wielu przedstawicieli nauki i praktyki zainteresowanych zagadnieniami ekonomicznej analizy prawa. Wykład (keynote) konferencji pt. „Net Trends in Law & Economics: Economic Effects of Constitutional law” wygłosił prof. dr Stefan Voigt. W ramach konferencji odbyły się panele poświęcone m.in. prawu europejskiemu, legislacji, a także prawu publicznemu. Organizację konferencji wsparły Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Centrum Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a w organizację zaangażowane były Koła Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa SGH i UW, Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej UW, Koło Naukowe Prawa Bankowego UW i Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych UW. Patronat nad konferencją objęło Wydawnictwo C.H. Beck.