Konferencja 2012

Trzecia konferencja Law & Economics (3rd Polish Law & Economics Conference) odbyła się od 20-21 Kwietnia 2012 r. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w konferencji wzięło wielu przedstawicieli nauki i praktyki zainteresowanych zagadnieniami ekonomicznej analizy prawa. Wykład (keynote) konferencji pt. „ The Lessons of 30 Years of Law & Economics – and the Future” wygłosił prof. Thomas Ulen. W ramach konferencji odbyły się panele poświęcone m.in. ekonomicznej analizie prawa europejskiego, prawu publicznemu, legislacji, a także ekonomii politycznej. Organizację konferencji wsparły Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Centrum Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a w organizację zaangażowane było Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa SGH i Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej UW. Patronat nad konferencją objęło Wydawnictwo C.H. Beck, Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Radców Prawnych i White & Case.