Konferencja 2019

W dniu 17 maja br. zorganizowaliśmy naszą coroczną międzynarodową konferencję (7th Polish Law and Economics Conference). Udział w niej wzięło ponad 30 osób z różnych ośrodków naukowych na świecie, a także studenci i sympatycy ekonomicznej analizy prawa.

Wśród zaproszonych gości w pierwszym dniu konferencji inaugurujący wykład wygłosił prof. Giovanni Ramello z Universita del Piemonte Orientale pt. The role of judicial justification in Judicial Performance: Quasi-Experimental Evidence, a także wystąpienia mieli dr Marek Niedużak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W ramach konferencji zorganizowaliśmy również specjalne seminarium poświęcone naukom behawioralnym. Organizację konferencji wsparły SGH, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, SWPS. Patronat nad konferencją objął C.H. Beck, a w organizację zaangażowane było Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa w SGH.