Dane stowarzyszenia

  • Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics)
  • Adres: 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50 pok. 407B
  • E-mail: info@pseap.org
  • Numer KRS: 0000236407
  • Numer REGON: 140190578
  • NIP: 5252357075
  • Numer rachunku bankowego: 56 1240 1024 1111 0010 0953 4868
  • Rok rejestracji: 2005