O nas

Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics) – PSEAP, powstałe w 2005 roku, skupia polskie środowisko naukowe zajmujące się ekonomiczną analizą prawa i ma na celu jej promowanie w Polsce, między innymi przez organizowanie seminariów i konferencji oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy z tego zakresu.

Law & Economics (ekonomiczna analiza prawa) to nowatorski interdyscyplinarny program badawczy polegający na zastosowaniu metodologii i narzędzi ekonomii do badania prawa, w tym skutków regulacji. Stosowane są one nie tylko w prawie konkurencji czy gospodarczym, ale także coraz częściej w badaniach np. nad prawem karnym, rodzinnym czy zobowiązań. Paradygmat ekonomiczny ma zasadniczy wpływ na orzecznictwo i prawodawstwo krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, przeniknął on tam również głęboko do praktyki stosowania prawa. W Polsce – kraju, w którym niedoskonałość prawa uznaje się za jedno z większych zagrożeń, takie badania powinny odgrywać szczególnie ważną rolę. Law & Economics rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat, w czym znaczący udział ma PSEAP.

Wśród inicjatyw zrealizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie są między innymi doroczne międzynarodowe konferencje naukowe Polish Law & Economics Conference (od 2010 r.), wykłady gościnne i wizyty w celu nawiązania współpracy naukowej w Polsce wybitnych przedstawicieli Law & Economics(od 2006 r.) oraz kolejne edycje cyklu seminariów naukowych na temat ekonomicznej analizy prawa (od 2007 r.). W 2013 roku Stowarzyszenie było głównym organizatorem jubileuszowej 30. Dorocznej Konferencji European Association of Law and Economics na Uniwersytecie Warszawskim. Stowarzyszenie wydaje także recenzowaną publikację Polish Yearbook of Law & Economics (od 2010 r.). Aktywne zaangażowanie członków Zarządu PSEAP doprowadziło do wydania polskiej wersji językowej podręcznika „Law & Economics” R. Cootera i T. Ulena, a także pozwoliło włączyć jedną z polskich uczelni do międzynarodowego programu studiów European Master of Law and Economics (studia w ramach tego programu w Szkole Głównej Handlowej rozpoczęły się w 2011 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i do kontaktu z nami w sprawach związanych z rozwojem ekonomicznej analizy prawa w Polsce.