Walne Zebranie Członków PSEAP

Uprzejmie informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PSEAP na dzień 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). W przypadku nieosiągnięcia kworum następny termin Walnego Zebrania Członków PSEAP wyznaczono na dzień 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:15 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). Porządek obrad obejmuje: Wybór przewodniczącego i protokolanta; Wybór komisji skrutacyjnej; Odczytanie sprawozdania z działalności PSEAP i rekomendacji komisji rewizyjnej; Przedstawienie sprawozdania finansowego; Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu; Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej; Dyskusję nad przyszłością stowarzyszenia.
Zarząd PSEAP

Trzy nowe stanowiska badawcze w Instytucie EAP na Uniwersytecie w Hamburgu

Instytut EAP Uniwersytetu w Hamburgu ogłosił nabór na trzy stanowiska badawcze

  • Dwa stanowiska asystenta ds. badań dla kandydatów będących absolwentami studiów prawniczych przy projekcie „Ekonomia i psychologia w prawie międzynarodowym oraz teorii prawa”. Szczegóły dostępne tutaj.
  • Jedno stanowisko asystenta ds. badań dal kandydatów – absolwentów ekonomii lub psychologii. Szczegóły dostępne tutaj .

Instytut zamierza zakończyć proces rekrutacji do 1 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 18 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu.

Letnia szkoła EAP w Hamburgu

Instytut Ekonomicznej Analizy Prawa w Hamburgu zaprasza chętnych do udziału w Letniej Szkole EAP. W jej skład wchodzić będzie pięć tygodniowych serii wykładów prowadzonych przez wybitnych naukowców zajmujących się ekonomiczną analizą prawa – kursy poświęcone będą badaniom nad korupcją, prawu międzynarodowemu oraz stosunkom międzynarodowym, globalnej polityce ochrony środowiska,  wprowadzeniu do prawa niemieckiego oraz wprowadzeniu do EAP. Udział w szkole jest darmowy.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Markiem Endrichem pod adresem e-mail graduateschool@ile-hamburg.de. Szczegółowy program szkoły dostępny jest natomiast w tej ulotce:  SUMMER SCHOOL 2018 PROGRAM

Walne Zebranie Członków PSEAP – 26.06.2017

Uprzejmie informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PSEAP na dzień 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). W przypadku nieosiągnięcia kworum następny termin Walnego Zebrania Członków wyznaczono na dzień 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:15 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa) sali c2a w budynku C, ul. Alei  Niepodległości 128.