International Workshop in Law and Economics: Open Innovation – zaproszenie do udziału

Centrum Badań Prawnych w Grenoble (Université Grenoble Alpes) i Grenoble Applied Economics Lab (Université Grenoble Alpes, INRA, CNRS i Grenoble INP) zaprasza do udziału w międzynarodowych warsztaty z zakresu ekonomicznej analizy prawa, które będą poświęcone otwartym innowacjom i formom praw własności intelektualnej (IPR) oraz umowom, które mogą umożliwić upowszechnienie wiedzy. Warsztaty te odbędą się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Grenoble (Francja).

Tematy warsztatów oraz publikacji, które powinni nadesłać zainteresowani prelegenci to:
– Licencje open source,
– Biura informacji
– Prawa własności intelektualnej dotyczące towarów cyfrowych,
– PWI w zakładach,
– Prawa własności intelektualnej i zachęty do innowacji.

Specjalna sesja zostanie zaplanowana dla doktorantów.

Dwa wykłady zostaną wygłoszone przez profesorów: Paula Belleflamme’a (CORE, Université catholique de Louvain) i Geertrui Van Overwalle (CiTiP, K.U. Leuven).

Na koniec każdego dnia zorganizowana będzie debata panelowa. Pierwsza dotyczyć będzie  roli otwartych innowacji w hodowli roślin i badań w dziedzinie rolnictwa, a druga – otwartych innowacji w badaniach akademickich.

Udział w wydarzeniu dla prelegentów jest darmowy.

Termin nadsyłania artykułów upływa 15 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie o przyjęciu przez Komitet Naukowy oraz szczegółowe instrukcje zostaną przekazane autorom do 15 marca 2019 r.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z załączonym wezwaniem do składania wniosków lub stroną internetową: https://workshop.inra.fr/open-innovation

Warsztaty z ekonomicznej analizy prawa w Kairze

Wydział Prawa na Brytyjskim Uniwersytecie w Egipcie (BUE) organizuje pierwsze warsztaty z ekonomicznej analizy prawa we współpracy z Instytutem EAP Uniwersytetu w Hamburgu (ILE). Warsztaty odbędą się w niedzielę 24 marca 2019 r. W kampusie Uniwersytetu Brytyjskiego w Egipcie w Sherouk City w Kairze.

Warsztaty mają na celu wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa za pomocą interaktywnych warsztatów. Podczas warsztatów odbędą się sesje, podczas których zaproszeni zostaną wykładowcy i profesjonaliści z dziedziny prawa i ekonomii. Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja. Uczestnicy poznają również zastosowania praktyczne ekonomicznej analizy prawa.

Proszę wysłać wiadomość e-mail wyrażającą zainteresowanie uczestnictwem oraz szczegóły dotyczące artykułu lub prezentacji do doktora Alexa Atanasova: alex.atansov@bue.edu.eg.

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 9:00 w dniu 24 marca 2019 r. Nie będzie opłaty za uczestnictwo ani żadnych innych kosztów dla prelegentów..

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2019 r. Więcej informacji można znaleźć w przesłanej broszurce.

6th International Meeting in Law &Economics – zapowiedź konferencji

EconomiX (CNRS i Paris Nanterre), paryskie Centrum Prawa i Ekonomii (Paris 2 Panthéon-Assas), Laboratoire d’Economie Dionysien (Paris 8 Vincennes-St Denis), ERUDITE (Paris Est-Créteil) oraz Centrum Ekonomia Paris Nord (CNRS i Paris 13 Villetaneuse) zapraszają na konferencję : 6th International Meeting in Law &Economics, która odbędzie się  w dniach 18-19 kwietnia 2019 r. w Nanterre.

Celem wydarzenia jest współpraca oraz nawiązanie kontaktu miedzy czołowymi naukowcami zajmującymi się ekonomiczną analizą prawa. Konferencja składa się z 8 sesji tematycznych złożonych z 2 referatów; Dzięki temu każdy prelegent ma 45 minut, co umożliwia dłuższe niż na innych konferencjach dyskusje z publicznością.

Artykuły należy przesłać do 14 stycznia 2019 r pocztą elektroniczną na adres Eric.Langlais@parisnanterre.fr. w formacie PDF. Mile widziane będą gotowe teksty lub ich abstrakty poświęcone różnym obszarom ekonomicznej analizy prawa zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym czy eksperymentalnym. Decyzje o zakwalifikowaniu podjęte będą przed 7 lutego 2019 r.

Kontakt, informacje i przysłanie artykułu: Eric.Langlais@parisnanterre.fr.

Ważne daty :

Termin składania zgłoszeń: 14 stycznia 2019 r.
Wybór dokumentów: 7 lutego 2019 r.
Rejestracja i uiszczenie opłat (w tym 2 obiady, wszystkie przerwy na kawę i 1 kolacja): do 31 marca 2019 r.

Opłaty za uczestnictwo: Studenci (magister, doktor): 80 euro. Naukowcy: 150 euro. Instytucje i osoby niepaństwowe: 200 euro.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego: Béatrice Dumont (CEPN, CNRS i Paris 13), Eric Langlais (EconomiX, CNRS i Paris Nanterre), Marie Obidzinski (CRED, Paris 2), Jacques Pelletan (LED Paris 8), Arnold Vialfont (ERUDITE , Paryż Est-Créteil).

Więcej informacji znajduje się w broszurze informacyjnej

17. konferencja Niemieckiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa

Niemieckie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Gesellschaft für Recht und Ökonomik e.V) zaprasza do udziału w 17. edycji dorocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 11-12 lipca 2019 r. w Hanowerze (Leibniz-Fachhochschule – School of Business). Główny wykład konferencji pt. „Prawo konkurencji i antymonopolowe w erze cyfrowej” zostanie wygłoszony przez prof. dr. Justusa Haucapa z Düsseldorf Institute for Competition Economics i Uniwersytetu Heinricha Heinego.  Opłata konferencyjna wynosi 100€.

Organizatorzy zapraszają również do nadsyłania artykułów naukowych, które zostaną zaprezentowane na konferencji – ostateczny termin ich wysyłki to 26 lutego 2019 r., a decyzje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zostaną przekazane do końca marca. Organizatorzy zapewniają także wsparcie finansowe (częściowe pokrycie kosztów) dla młodych badaczy chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz zasad nadsyłania publikacji są dostępne w broszurze informacyjnej.

EMLE Midterm Meeting 2019: zaproszenie do przysyłania artykułów

Instytut Ekonomicznej Analizy Prawa (ILE) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu będzie gospodarzem spotkania śródsemestralnego European Master in Law & Economics, które odbędzie się w dniach 14-16 lutego 2019 r.

Naukowcy zajmujący się ekonomiczną analizą prawa oraz empirycznymi badaniami nad prawem będą mogli zaprezentować swoje badania na konferencji naukowej w dniu 15 lutego 2019 r.

Chętni proszeni są o nadsyłanie artykułów lub streszczeń w pliku PDF na adres e-mail mtm19info@emle.org – tematem e-maila powinno być „MTM paper submission”. Priorytet w selekcji zostanie nadany ukończonym artykułom.

Ostateczny termin na nadsyłanie tekstów to 15 grudnia 2018 r. Informacje o akceptacji zostaną rozesłane w I połowie stycznia.

Konferencja odbędzie się 15 lutego 2019 r. w godzinach 9.00-17.30.  Gościem honorowym i prelegentem będzie dr Andreas Dressel, senator miasta Hamburg ds. finansów. Po konferencji odbędzie się uroczysta kolacja. Plan wydarzenia znany będzie pod koniec stycznia 2019.

Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych oraz żadnych innych kosztów dla prelegentów powiązanych z programem. ILE zapewni też darmowy poczęstunek i lunch w czasie wydarzenia, a także zakwaterowanie w hotelu dla autorów zakwalifikowanych tekstów.

W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt pod adresem e-mail mtm19info@emle.org.

Warsztaty Ronald Coase Institute w maju 2019 w Warszawie!

Ronald Coase Institute poinformował, że kolejna edycja warsztatów poświęconych analizie instytucjonalnej odbędzie się w dniach 12-18 maja w Warszawie. W warsztatach będą mogli wziąć 26 młodych naukowców oraz zaawansowanych doktorantów zajmujących się naukami społecznymi. Uczestnicy wyłonieni zostaną na podstawie nadesłanych abstraktów artykułów oraz referencji.

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi 2500USD. Organizatorzy zamierzają przyznać stypendia wybranym uczestnikom. Termin nadsyłania zgłoszeń to 19 stycznia 2019. Więcej informacji dostępne jest w broszurze informacyjnej oraz na stronie instytutu.

The 7th Euroacademia International Conference: The European Union and the Politicization of Europe – nabór artykułów

Euroacademia informuje, że ruszył już nabór artykułów oraz tematów paneli na  7th Euroacademia International Conference: The European Union and the Politicization of Europe. Termin nadysłania zgłoszeń to 10 grudnia br., a konferencja będzie miała miejsce w dniach 25-26 stycznia 2019 w Brugii w Belgii. Szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia.

Konferencja WINIR 2019 – pierwsze informacje

World Interdisciplinary Network (WINIR) for Institutional Research oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja) informują, że konferencja WINIR2019 odbędzie się w dniach 19-22 września na Uniwersytecie w Lund. Tematem wydarzenia będą zmiany oraz wyzwania stojącewspółcześnie przed instytucjami ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i społecznymi.

Do 14 grudnia 2018 r. organizatorzy przyjmują propozycje sesji konferencyjnych. W grudniu ogłoszony zostanie nabór artykułów, które zostaną zaprezentowane w czasie wydarzenia.

Więcej szczegółów na stronie konferencji: https://winir.org/?page=events&side=winir_2019

Rekrutacja do programu European Doctorate in Law and Economics (EDLE) 2019 już otwarta.

Rekrutacja do programu rozpoczynającego się w X 2019

termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lutego 2019

 Dostępne stypendia dla 6-7 uczesntików!

  • Jeden z najważniejszych programów doktorskich poświęconych EAP
  • Program prowadzony przez cztery wiodące uczelnie – uniwersytety w Hamburgu, Rotterdamie, Bolonii i Hajfie
  • Okazja, by żyć w przynajmniej trzech różnych krajach i współpracować z badaczami z całego świata
  • Stypendia oferowane przez uczelnie partnerskie
  • Tytuły nadawane przez kilka uczelni

Wymagania:

Tytuł licencjata lub magistra ekonomii lub prawa..

Kryteria selekcji:

Uczestnicy programu będą wyłonieni na podstawie dotychczasowych dokonań akademickich oraz zdolności do prowadzenia zaawansowanych badań z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji nt. programu, rekrutacji oraz wymaganych dokumentów dostępne jest na jego stronie www.edle-phd.eu.