Konferencja WINIR 2019 – pierwsze informacje

World Interdisciplinary Network (WINIR) for Institutional Research oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja) informują, że konferencja WINIR2019 odbędzie się w dniach 19-22 września na Uniwersytecie w Lund. Tematem wydarzenia będą zmiany oraz wyzwania stojącewspółcześnie przed instytucjami ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i społecznymi.

Do 14 grudnia 2018 r. organizatorzy przyjmują propozycje sesji konferencyjnych. W grudniu ogłoszony zostanie nabór artykułów, które zostaną zaprezentowane w czasie wydarzenia.

Więcej szczegółów na stronie konferencji: https://winir.org/?page=events&side=winir_2019

Rekrutacja do programu European Doctorate in Law and Economics (EDLE) 2019 już otwarta.

Rekrutacja do programu rozpoczynającego się w X 2019

termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lutego 2019

 Dostępne stypendia dla 6-7 uczesntików!

 • Jeden z najważniejszych programów doktorskich poświęconych EAP
 • Program prowadzony przez cztery wiodące uczelnie – uniwersytety w Hamburgu, Rotterdamie, Bolonii i Hajfie
 • Okazja, by żyć w przynajmniej trzech różnych krajach i współpracować z badaczami z całego świata
 • Stypendia oferowane przez uczelnie partnerskie
 • Tytuły nadawane przez kilka uczelni

Wymagania:

Tytuł licencjata lub magistra ekonomii lub prawa..

Kryteria selekcji:

Uczestnicy programu będą wyłonieni na podstawie dotychczasowych dokonań akademickich oraz zdolności do prowadzenia zaawansowanych badań z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji nt. programu, rekrutacji oraz wymaganych dokumentów dostępne jest na jego stronie www.edle-phd.eu.

Wykład gościnny prof. L. A. DiMatteo – podsumowanie

W dniu 16 października 2018 r., na zaproszenie Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, prof. Larry A. DiMatteo, Huber Hurst Professor of Contract Law, Uniwersytet Florydy, wygłosił wykład gościnny pt. „Economic Analysis of Contract Law as Descriptive and Normative Theory”. Referent omówił rozwój i znaczenie podstawowych nurtów ekonomicznej analizy prawa w dziedzinie amerykańskiego prawa umów, z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego i porównawczego.

Stypendia na Central European University

Ruszyła procedura rekrutacji na stypendia doktoranckie i magisterskie na Central European University (CEU).

CEU to miejsce spotkań studentów i wykładowców z około setki krajów, którzy mają możliwość wymiany idei w otwartej i dynamicznej społeczności w sercu Europy. Uniwersytet znajduje się w pierwszej setce uczelni wyższych na świecie (wg Quacquarelli Symonds) – wyróżnione są różne kierunki studiów – i oferuje najwyższej klasy programy doktoranckie i magisterskie w języku angielskim, które związane są z najważniejszymi wyzwaniami XXI wieku. Uczelnia znana jest nie tylko z interdyscyplinarnych kursów i światowej sławy wykładowców, lecz także z kształcenia opartego o badania własne oraz zaledwie ośmiu studentów przypadających na każdego wykładowcę.

CEU jest akredytowany w Stanach Zjednoczonych oraz na Węgrzech i wspierany przez Open Society Foundations.

Termin na złożenie aplikacji: 31 stycznia 2019

Dowiedz się więcej i aplikuj online!

Zaproszenie na wykład otwarty prof. Larry’ego DiMatteo

Katedra Prawa Cywilnego UJ i Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa zapraszają na otwarty wykład w języku angielskim pt. „Economic Analysis of Contract Law as Descriptive and Normative Theory”, który odbędzie się 16 października 2018 r. o godzinie 11.00 w Refrektarzu w Collegium Wróblewskiego (ul. Olszewskiego 2, Kraków).

Wykład zostanie wygłoszony przez prof. Larry’ego  DiMatteo Florida University.

(plakat)

15th Israeli Law and Economics Association Conference – zaproszenie do nadsyłania artykułów.

Izraelskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (ILEA) zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych poświęconych EAP na 15th Israeli Law and Economics Association Conference, która odbędzie się na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie 18 grudnia 2018 r.

Głównym prelegentem wydarzenia będzie prof. Alex Stein (Sąd Najwyższy Izraela)

Do zaprezentowania na konferencji dopuszczone będą artykuły w języku angielskim związane z różnymi aspektami ekonomicznej analizy prawa (zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne), które nie były nigdy wcześniej publikowane.

Prosimy o nadsyłanie proponowanych artykułów na adres Isreali.lea@gmail.com.

Harmonogram:

 • Ostateczny termin przysyłania artykułów: 10 października 2018
 • Informacja o akceptacji: 10 listopada 2018
 • Ostateczny termin rejestracji: 20 listopada 2018
 • Konferencja: 18 grudnia 2018

Walne Zebranie Członków PSEAP

Uprzejmie informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PSEAP na dzień 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). W przypadku nieosiągnięcia kworum następny termin Walnego Zebrania Członków PSEAP wyznaczono na dzień 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:15 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). Porządek obrad obejmuje: Wybór przewodniczącego i protokolanta; Wybór komisji skrutacyjnej; Odczytanie sprawozdania z działalności PSEAP i rekomendacji komisji rewizyjnej; Przedstawienie sprawozdania finansowego; Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu; Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej; Dyskusję nad przyszłością stowarzyszenia.
Zarząd PSEAP

Trzy nowe stanowiska badawcze w Instytucie EAP na Uniwersytecie w Hamburgu

Instytut EAP Uniwersytetu w Hamburgu ogłosił nabór na trzy stanowiska badawcze

 • Dwa stanowiska asystenta ds. badań dla kandydatów będących absolwentami studiów prawniczych przy projekcie „Ekonomia i psychologia w prawie międzynarodowym oraz teorii prawa”. Szczegóły dostępne tutaj.
 • Jedno stanowisko asystenta ds. badań dal kandydatów – absolwentów ekonomii lub psychologii. Szczegóły dostępne tutaj .

Instytut zamierza zakończyć proces rekrutacji do 1 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 18 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu.

Letnia szkoła EAP w Hamburgu

Instytut Ekonomicznej Analizy Prawa w Hamburgu zaprasza chętnych do udziału w Letniej Szkole EAP. W jej skład wchodzić będzie pięć tygodniowych serii wykładów prowadzonych przez wybitnych naukowców zajmujących się ekonomiczną analizą prawa – kursy poświęcone będą badaniom nad korupcją, prawu międzynarodowemu oraz stosunkom międzynarodowym, globalnej polityce ochrony środowiska,  wprowadzeniu do prawa niemieckiego oraz wprowadzeniu do EAP. Udział w szkole jest darmowy.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Markiem Endrichem pod adresem e-mail graduateschool@ile-hamburg.de. Szczegółowy program szkoły dostępny jest natomiast w tej ulotce:  SUMMER SCHOOL 2018 PROGRAM