IOEA 2023 Call for Papers

XX sesja Akademii Ekonomii Instytucjonalnej i Organizacyjnej odbędzie się w Cargèse (Korsyka – Francja) 15-19 maja 2023 r.

Rejestracje

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie ich życiorysu oraz referatu lub prezentacji programu badawczego.

Po zaakceptowaniu zostaną przekierowani na platformę rejestracyjną.

Kalendarz

Termin składania wniosków: 1 marca 2023 r
Zawiadomienie o przyjęciu : 10 marca 2023 r
Ostateczny termin rejestracji: 14 kwietnia 2023 r

Program

Oficjalne wykłady będą wygłaszane codziennie rano. Każdy wykład poświęcony jest obszernej prezentacji aktualnego stanu dyscypliny na określony temat stosowany lub teoretyczny.

Popołudnia będą poświęcone warsztatom poświęconym zagadnieniom badawczym lub metodologiom. Seminaria, odbywające się w drugiej części popołudnia, dają uczestnikom możliwość przedyskutowania ich pracy z uznanymi naukowcami w tej dziedzinie.