Research Fellowships on the Foundations of Value and Values

The New Institute Uniwersytetu w Hamburgu ogłosił rozpoczęcie nowej platformy współpracy  pod nazwą Reasearch Fellowship on the Foundations of Value and Values. Program skierowany jest do osób zajmujących się socjologią, ekonomią i naukami pokrewnymi w kontekście budowania wartości  w społeczeństwach.

Przedmiot i cel programu:

Program ma na celu  i utworzenie konsorcjum wysoko wykwalifikowanych  profesjonalistów z całego świata mających zainicjować międzynarodową debatę na temat budowania wartości społecznych w XXI wieku.

Ważne daty i informacje:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 października 2020 r.

Dalsze szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej 

17th Annual Conference of the Israeli Law and Economics Association

Już za niedługo odbędzie się  co roczna konferencja izraelskiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa. Konferencja zostanie przeprowadzona zdalnie.

Przedmiot i cel konferencji:

Na konferencji, podzielonej na 3 sesje tematyczne, zostaną przedstawione konkluzje badań z zakresu najnowszych zagadnień ekonomicznej analizy prawa.

Ważne daty i informacje:

The Coase-Sandor Global Lecture Series

W dniach 10-24 Września 2020 r.  odbędzie się  seria wykładów organizowana przez The Coase‑Sandor Institute for Law and Economics. Wykłady odbędą się zdalnie.

Przedmiot i cel konferencji:

Instytut ekonomicznej analizy prawa wydziału prawa uniwersytetu w Chicago przeprowadza serię zaawansowanych wykładów z ekonomicznej analizy prawa, mających na celu zaprezentowanie wyników badań przeprowadzanych przez instytut.

Ważne daty i informacje:

The Annual conference of the Italian Society of Law and Economics 2020

W dniach 16-19 Grudnia 2020 r.  odbędzie się  co roczna konferencja włoskiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa. Konferencja odbędzie się zdalnie.

Przedmiot i cel konferencji:

Zaprasza się do zgłaszania artykułów z dziedziny Law and Economics, w których autorzy przeprowadzają analizę relewantnego zagadnienia. Panele tematyczne obejmują The economic institutions of capitalism, Covid 19 crisis: Legal, economic and ethical challenges, L&E of labour, Behavioral Law and Economics applied to public issues.

Ważne daty i informacje:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 października 2020 r.
 • Chętni proszeni są o zgłaszanie prac przez dedykowaną stronę

A Conference on Markets as Wealth Distributors and the Implications for Tech Policy

University of Kentucky Rosenberg College of Law, przy wsparciu Johna S. i Jamesa L. Knight Foundation, poprowadzi Inframarginalism & Internet: A Conference on Markets as Wealth Distributors and the Implications for Tech Policy, online 19 lutego 2021 r.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych postępem w analizie problemów prawnych pod kątem dystrybucji bogactwa i przeanalizuje zastosowania w bieżących globalnych debatach dotyczących prawa i polityki technologicznej.

Ważne daty i informacje:

Ze względu na aktualną sytuację i niepewności związane z przyszłym rokiem akademickim, istnieje możliwość przeprowadzenia konferencji online.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 2 października 2020 r.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji

GPODS Fellowship

Global Policy Insights, International Union for Conservation of Nature i United Nations Office for South-South Cooperation ogłosiły rozpoczęcie nowej edycji współpracy na 2020 rok pod nazwą Global Policy, Diplomacy and Sustainability (GPODS) Fellowship. Program skierowany jest do osób zajmujących się kreowaniem polityki, zrównoważonym rozwojem, energią, biznesem i nauką.

Przedmiot i cel programu:

Program ma na celu wyszkolenie i utworzenie konsorcjum wysoko wykwalifikowanych młodych profesjonalistów z całego świata w okresie trzech miesięcy, którzy są u progu swojej kariery.
Mentorami w trakcie programu będą wybitni praktycy, w tym sędziowie główni, strategowie obrony, byli ministrowie, doc. Sekretarz generalny ONZ i wielu innych, którzy nie tylko wygłaszaliby wykłady, ale także byliby mentorami dla stypendystów poprzez „interaktywne godziny pracy” i wydarzenia networkingowe.

Ważne daty i informacje:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 2 października 2020 r.

Dalsze szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.

Walne zebranie 2020

23 Czerwca 2020 roku odbyło się Walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Głosami zebranych udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi i zaakceptowano sprawozdanie z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe.

W trakcie Walnego zebrania wybrano również nowe władze stowarzyszenia w składzie:

Zarząd

 • dr Jarosław Bełdowski- prezes
 • dr hab., prof UJ Piotr Tereszkiewicz
 • dr Jacek Lewkowicz
 • Michalina Wacław
 • Artur Bogucki
Komisja Rewizyjna

Chcielibyśmy podziękować za lata zaangażowania w zarządzie dr hab., prof SWPS Jakubowi Szczerbowskiemu oraz dr hab., prof UŁ Mariuszowi Jerzemu Goleckiemu.

 

5th annual conference of the French Association of Law and Economics

W dniach 15-16 Października 2020 r.  na kampusie campus of the University of Paris Nanterre odbędzie się piąta co roczna konferencja francuskiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa.

Przedmiot i cel konferencji:

Zaprasza się do zgłaszania artykułów z dziedziny Law and Economics, w których autorzy przeprowadzają analizę relewantnego zagadnienia.

Ważne daty i informacje:

Ze względu na aktualną sytuację i niepewności związane z przyszłym rokiem akademickim, istnieje możliwość przeprowadzenia konferencji online.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 Czerwca 2020 r.
 • Chętni proszeni są o zgłaszanie prac przez https://afed2020.sciencesconf.org
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem eric.langlais@parisnanterre.fr

Postdoc position University of Marburg

Uniwersytet w Marburgu zaprasza do zgłaszania kandydatur na pozycję Postdoctoral Researcher (m/f/d) in the Public Economics Group.

Pozycja przewidziana jest na okres 4 lat z możliwością przedłużenia. Wymogiem jest posiadanie doktoratu z ekonomii i dobra znajomość w dyscyplinach ekonomii sektora publicznego i mikroekonomii stosowanej.

Kandydatury można zgłaszać do 10 lipca  2020 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można odnaleźć na stronie internetowej programu.