Assistant Professor in Law and Economics, the Norwegian School of Economics

Norwegian School of Economics zaprasza do zgłaszania kandydatur na pozycję Assistant Professor in Law and Economics – Corporate Compliance and Enforcement.

Wymogiem jest posiadanie stopnia doktora ekonomii, Law and Economics, business studies lub finanse. Poszukiwany jest kandydat z wiedzą w zakresie Corporate Compliance and Enforcement.

Ewentualne pytania można kierować na adres tina.soreide@nhh.no.

Aplikację należy przesyłać do 15 maja 2021 r. 

Więcej informacji na stronie oferty.

Opening conference of the Research Group “Economic and Legal Challenges in the Advent of Smart Products”

 The Center for Interdisciplinary Research organizuje i zaprasza do wzięcia udziału w  Research Group “Economic and Legal Challenges in the Advent of Smart Products”  w dacie 4-6 października 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań związanych z tematami regulacji i tworzenia inteligentnych produktów.

Keynotes: Eric Talley (Columbia University) i Mireille Hildebrandt (Vrije Universiteit Brussel) 

Ważne daty i informacje:

Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Bolonii

Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Bolonii zaprasza kandydatów do przesyłania zgłoszeń na 4 letnie studia doktoranckie.

Program studiów jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem skupiającym się na rozwijaniu warsztatu analitycznego studentów w dziedzinie Law and Economics .

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 15 kwietnia 2021 roku.

Program przewiduje przyznanie 7 stypendiów. 

Więcej informacji na temat aplikacji, jak i listę potrzebnych dokumentów można odnaleźć na stronie programu.

Postdoc position University of Marburg

Uniwersytet w Marburgu zaprasza do zgłaszania kandydatur na pozycję Postdoctoral Researcher w The Public Economics Group.

Pozycja przewidziana jest na okres 4 lat. Wymogiem jest posiadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych. Poszukiwany jest kandydat z wiedzą w zakresie ekonomi sektora publicznego i stosowanej mikroekonomii. Stanowisko wymaga prowadzenia działalności naukowej i wykładowczej.

Aplikant proszony jest o przesłanie listu motywacyjnego, CV, dwóch akademickich listów polecających i rozdziału dysertacji wskazującego na oryginalność kandydata, jak i biegłość posługiwania się metodologią ekonomiczną.

Ewentualne pytania można kierować na adres tim.friehe@uni-marburg.de . Aplikację należy zatytułować numerem referencyjnym

Aplikacje z numerem referencyjnym w tytule (fb02-0005-akrat-2021) należy przesyłać na adres fiwi@wiwi.uni-marburg.de .

The 38th EALE conference

Universitat Pompeu Fabra Law School and the Barcelona Graduate School of Economics organizuje The 38th EALE conference w dacie 9-10 września 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja Europejskiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi ekonomicznej analizy prawa. Jest to największe wydarzenie z dyscypliny w europie.

Ważne daty i informacje:.

  • Rejestracja na konferencję do 21 czerwca  
  • Koszt o 300 euro i 175 euro dla doktorantów
  • Przesyłanie abstraktów (maksymalnie 2) do 9 kwietnia 2021
  • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji.

Inframarginalism & Internet: A Conference on Markets as Wealth Distributors, and the Implications for Tech Policy

University of Kentucky Rosenberg College of Law organize Online Conference on Markets as Wealth Distributors, and the Implications for Tech Policy w dacie 18-19 lutego 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań związanych z inframarinalną analizą redystrybucji w kontekście regulacji firm technologicznych (Big Tech).

Ważne daty i informacje:

Konferencja zostanie przeprowadzona w całości online.

  • Rejestracja na konferencję jest bezpłatna
  • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji.

the 18th annual conference of the German Law and Economics Association

W dniach 22-23 lipca 2021 r.  odbędzie się  co roczna konferencja niemieckiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa. Konferencja odbędzie się zdalnie lub w Berlinie na Ferie Universität.

Przedmiot i cel konferencji:

Zaprasza się do zgłaszania artykułów z dziedziny Law and Economics, w których autorzy przeprowadzają analizę relewantnego zagadnienia.

Ważne daty i informacje:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń artykułów: do 30 marca 2021 r.
  • Chętni proszeni są o zgłaszanie prac przez dedykowaną stronę

Online Workshop: The Promises and Challenges of Alternative Dispute Resolution

Copenhagen Business School poprowadzi Online Workshop: The Promises and Challenges of Alternative Dispute Resolution w dacie 27 stycznia 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań związanych z innowacjami w mediacji i sądownictwa arbitrażowego.

Ważne daty i informacje:

Konferencja zostanie przeprowadzona w całości online.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 27 stycznia 2021 r. godzina 9:00
  • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji.

Rekrutacja European Doctorate in Law and Economics 2021

Program European Doctorate in Law and `Economics  zaprasza kandydatów do przesyłania zgłoszeń na studia doktoranckie.

Program studiów jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem skupiającym się na rozwijaniu warsztatu analitycznego studentów w dziedzinie Law and Economics .

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 1 lutego 2021 roku.

Program przewiduje przyznanie od 5-7 stypendiów. 

Więcej informacji na temat aplikacji, jak i listę potrzebnych dokumentów można odnaleźć na stronie programu.