I Edycja – 2007/2008

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2007/2008
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

25/10/2007 – Otwarcie cyklu seminariów
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
(Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
„Konstytucja w świetle nauk ekonomicznych”

29/11/2007
dr Przemysław Mikłaszewicz
„Asymetrie informacyjne w umowach z udziałem konsumentów w ujęciu ekonomicznej analizy prawa”

20/12/2007
mgr Jacek Czabański
doktorant Centre for Institutions, Economics and Law Uniwersytetu w Turynie, asystent w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości)
„Koszty przestępczości”

28/02/2008
mgr Rafał Kania
(doktorant UMK, absolwent EMBA w WSPiZ im. L. Koźmińskiego)
mgr Marcin Lubiński
(absolwent EMBA w WSPiZ im. L. Koźmińskiego)
„Prawo jako zasób? Metody zarządzania w regulacji prawnej”

27/03/2008
mgr Bartosz Targański
(doktorant SGH)
„Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego”

8/05/2008 (uwaga: zmiana terminu!)
mgr Stanisław Cichocki
(doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego):
„Rozmiary 'szarej strefy’ w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995 – 2006”

29/05/2008
mgr Łukasz Goździaszek
(doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej)
„Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa – cele, efektywność i perspektywy”