I Edycja – 2007/2008

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2007/2008
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Program seminariów:

25/10/2007 - Otwarcie cyklu seminariów

dr Katarzyna Metelska-Szaniawska, (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego): "Konstytucja w świetle nauk ekonomicznych"   materiał

29/11/2007

dr Przemysław Mikłaszewicz:, "Asymetrie informacyjne w umowach z udziałem konsumentów w ujęciu ekonomicznej analizy prawa" materiał

20/12/2007

mgr Jacek Czabański (doktorant Centre for Institutions, Economics and Law Uniwersytetu w Turynie, asystent w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości): "Koszty przestępczości" materiał1 materiał2

31/01/2008

mgr Kamil Lewandowski: "Analiza ekonomiczna regulacji antylichwiarskich w wybranych krajach UE" materiał

28/02/2008

mgr Rafał Kania (doktorant UMK, absolwent EMBA w WSPiZ im. L. Koźmińskiego) i mgr Marcin Lubiński (absolwent EMBA w WSPiZ im. L. Koźmińskiego): "Prawo jako zasób? Metody zarządzania w regulacji prawnej" materiał1 materiał2

27/03/2008

mgr Bartosz Targański (doktorant SGH): "Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego" materiał

8/05/2008 (uwaga: zmiana terminu!)

mgr Stanisław Cichocki (doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego): "Rozmiary 'szarej strefy' w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995 - 2006" materiał

29/05/2008

mgr Łukasz Goździaszek (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej): "Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa - cele, efektywność i perspektywy" materiał