II Edycja – 2008/2009

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2008/2009
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00 (z drobnymi wyjątkami)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

9/10/2008 – Otwarcie cyklu seminariów
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
(Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
„Konstytucje a reformy gospodarcze w krajach postsocjalistycznych”

27/11/2008
mgr Jan Glibowski
(absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach <em>”Finanse i Bankowość” i „Stosunki Międzynarodowe” oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
„Funkcje banku centralnego w kontekście realizacji ustawowych zadań przez Narodowy Bank Polski”

18/12/2008
mgr Zbigniew Matosek
Vrije Universiteit w Amsterdamie)
„Pokusa nadużycia LIBOR”

22/01/2009
dr hab. Janusz Kudła, prof. UW</span> (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
„Opodatkowanie korekcyjne jako forma regulowania praw własności”

26/02/2009
dr Maciej Kisilowski
(Yale Law School)
„Opodatkować Radio Maryja? Pięć punktów widzenia”

26/03/2009
dr Julian Daszkowski
(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
„O pewnych makroekonomicznych skutkach płacowej iluzji pieniądza, wzmocnionej drobną zmianą regulacji prawnych”

7/05/2009 (uwaga: zmiana terminu!)
dr Kamil Zubelewicz
(Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas): „Fundusze publiczne w Polsce w okresie transformacji. Analiza prawno-ekonomiczna”

28/05/2009
mgr Krzysztof Spirzewski
(doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego): „Ryzyka dla polskiego rynku finansowego wywołane kryzysem subprime”