II Edycja – 2008/2009

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2008/2009
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00 (z drobnymi wyjątkami)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Program seminariów:

9/10/2008 - Otwarcie cyklu seminariów

dr Katarzyna Metelska-Szaniawska (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego): "Konstytucje a reformy gospodarcze w krajach postsocjalistycznych" materiał

27/11/2008

mgr Jan Glibowski (absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach "Finanse i Bankowość" i "Stosunki Międzynarodowe" oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego): "Funkcje banku centralnego w kontekście realizacji ustawowych zadań przez Narodowy Bank Polski" materiał

18/12/2008

mgr Zbigniew Matosek (Vrije Universiteit w Amsterdamie): "Pokusa nadużycia LIBOR" materiał

22/01/2009

dr hab. Janusz Kudła, prof. UW (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego): "Opodatkowanie korekcyjne jako forma regulowania praw własności" materiał

26/03/2009

dr Julian Daszkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie): "O pewnych makroekonomicznych skutkach płacowej iluzji pieniądza, wzmocnionej drobną zmianą regulacji prawnych" materiał

7/05/2009 (uwaga: zmiana terminu!)

dr Kamil Zubelewicz (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas): "Fundusze publiczne w Polsce w okresie transformacji. Analiza prawno-ekonomiczna" materiał

28/05/2009

mgr Krzysztof Spirzewski (doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego): "Ryzyka dla polskiego rynku finansowego wywołane kryzysem subprime" materiał