VII edycja – 2013/2014

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)

Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Współorganizator Cyklu Seminariów:

Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Program seminariów:

16/10/2013 - Otwarcie cyklu seminariów

Dr. Amit Pundik (Tel Aviv University): "Should Criminals Be Convicted of Unspecific Offences? On Efficiency, Condemnation, and Cognitive Psychology" materiał

Prowadzący:
dr hab. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)

Komentarz:
Mateusz Bukaty (Uniwersytet Łódzki)

13/11/2013

Iwo Małobęcki (Utrecht University): "Ugody patentowe jako potencjalne ograniczenie efektywnej konkurencji na europejskim rynku farmaceutycznym – prawna i ekonomiczna analiza problemu" materiał

Prowadzący:
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska (Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:
Anna Laszczyk (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Kolasiński (Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy)

11/12/2013

Piotr Stanisławski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): "Ewolucja modelu regulacji wydobycia węglowodorów w Polsce" materiał

Prowadzący:
dr Jakub Szczerbowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Komentarz:
dr Michał Krzykowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

15/01/2014

dr Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): "Prawne aspekty ochrony polskiego sektora bankowego przed zjawiskami kryzysowymi" materiał

Prowadzący:
dr hab. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)

Komentarz:
Izabela Prager (Uniwersytet Warszawski)
Rafał Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)

19/02/2014

Piotr S. Cichocki (Uniwersytet Warszawski): "There is no free parking. Systemy pobierania opłat w strefach płatnego parkowania" materiał

Prowadzący:
dr Jakub Szczerbowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

12/03/2014

Tomasz Janyst (Uniwersytet Warszawski): "Swoboda umów kredytu po kryzysie finansowym: analiza prawnoporównacza prawa polskiego i chińskiego" materiał

Prowadzący:
Anna Laszczyk (Uniwersytet Łódzki)

Komentarz:
dr Krzysztof Spirzewski (Uniwersytet Warszawski)
Wojciech Podlasin (Uniwersytet Warszawski).

9/04/2014

Dorota Mirowska (Uniwersytet Warszawski): "Efektywność postępowań upadłościowych w Polsce" materiał

Prowadzący:
dr Stanisław Cichocki (Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:
dr Jakub Szczerbowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Mateusz Kabut (Uniwersytet Warszawski)

07/05/2014

dr Katarzyna Metelska-Szaniawska (Uniwersytet Warszawski): "Konstytucje a reformy gospodarcze – nowe spojrzenie w 25 lat od rozpoczęcia postsocjalistycznej transformacji" materiał

Prowadzący:
dr Stanisław Cichocki (Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:
dr hab. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)
Jacek Lewkowicz (Uniwersytet Warszawski)