VII edycja – 2013/2014

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)

Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Współorganizator Cyklu Seminariów:

Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

16/10/2013 – Otwarcie cyklu seminariów
Dr. Amit Pundik (Tel Aviv University)
„Should Criminals Be Convicted of Unspecific Offences? On Efficiency, Condemnation, and Cognitive Psychology”

13/11/2013
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
(Uniwersytet Warszawski)
Iwo Małobęcki (Utrecht University)
„Ugody patentowe jako potencjalne ograniczenie efektywnej konkurencji na europejskim rynku farmaceutycznym – prawna i ekonomiczna analiza problemu”

11/12/2013
Piotr Stanisławski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
„Ewolucja modelu regulacji wydobycia węglowodorów w Polsce”

15/01/2014
dr Bogdan Włodarczyk
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
„Prawne aspekty ochrony polskiego sektora bankowego przed zjawiskami kryzysowymi”

19/02/2014
Piotr S. Cichocki
(Uniwersytet Warszawski)
„There is no free parking. Systemy pobierania opłat w strefach płatnego parkowania”

12/03/2014
Tomasz Janyst
(Uniwersytet Warszawski)
„Swoboda umów kredytu po kryzysie finansowym analiza prawnoporównacza prawa polskiego i chińskiego”

9/04/2014
Dorota Mirowska
(Uniwersytet Warszawski)
„Efektywność postępowań upadłościowych w Polsce”

07/05/2014
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
(Uniwersytet Warszawski)
„Konstytucje a reformy gospodarcze – nowe spojrzenie w 25 lat od rozpoczęcia postsocjalistycznej transformacji”