III Edycja – 2009/2010

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2009/2010
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 (z drobnymi wyjątkami)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

26/10/2009 – Otwarcie cyklu seminariów
dr Mariusz Maciejewski
(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
„Wykorzystanie informacji od obywateli przez państwo jako środek podnoszący skuteczność i efektywność działań państwa”

30/11/2009
mgr Szymon Domek
(aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy): „Prawno-ekonomiczne metody wyceny ludzkiego życia i zdrowia”

Materiał wprowadzający stanowi artykuł nagrodzony w tegorocznym Konkursie na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego zorganizowanym przez Wydawcę kwartalnika „Prawo i Medycyna”, opublikowany także w „Prawie i Medycynie” nr 2/2009 (35, vol.11).

14/12/2009
mgr Wojciech Deja
(aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie)
„Szantaż finansowy w NBA – rzecz o upadku Seattle SuperSonics”

11/01/2010
dr Agata Kocia
(Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
„Systemy podatkowe a atrakcyjność inwestycyjna krajów członkowskich UE”

22/02/2010
Michał Gintowt
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego):
„Asymetryczna dystrybucja informacji jako ratio legis instytucji rękojmi”

29/03/2010
mgr Piotr Buława
(Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego)
„Ekonomiczna analiza Bankowego Tytułu Egzekucyjnego”

26/04/2010
mgr Michał Karwasiński
(Komisja Nadzoru Finansowego)
„Adekwatność kapitałowa adekwatnym narzędziem ustawodawcy europejskiego i krajowego w konfrontacji z kryzysem finansowym?”

31/05/2010 (uwaga: zmiana terminu!)
mgr Marek Niedużak
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)
„Krytyka założenia o racjonalności podmiotów na rynku a behawioralna szkoła ekonomicznej analizy prawa”