III Edycja – 2009/2010

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2009/2010
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 (z drobnymi wyjątkami)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Program seminariów:

26/10/2009 - Otwarcie cyklu seminariów

dr Mariusz Maciejewski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk): "Wykorzystanie informacji od obywateli przez państwo jako środek podnoszący skuteczność i efektywność działań państwa" materiał1 materiał2

30/11/2009

mgr Szymon Domek (aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy): "Prawno-ekonomiczne metody wyceny ludzkiego życia i zdrowia" materiał

Komentarz:
Materiał wprowadzający stanowi artykuł nagrodzony w tegorocznym Konkursie na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego zorganizowanym przez Wydawcę kwartalnika "Prawo i Medycyna", opublikowany także w "Prawie i Medycynie" nr 2/2009 (35, vol.11).

14/12/2009

mgr Wojciech Deja (aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie): "Szantaż finansowy w NBA - rzecz o upadku Seattle SuperSonics" materiał1 materiał2

11/01/2010

dr Agata Kocia (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego): "Systemy podatkowe a atrakcyjność inwestycyjna krajów członkowskich UE" materiał1 materiał2

22/02/2010

Michał Gintowt (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego): "Asymetryczna dystrybucja informacji jako ratio legis instytucji rękojmi" materiał1 materiał2

29/03/2010

mgr Piotr Buława (Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego): "Ekonomiczna analiza Bankowego Tytułu Egzekucyjnego" materiał1 materiał2

26/04/2010

mgr Michał Karwasiński (Komisja Nadzoru Finansowego): "Adekwatność kapitałowa adekwatnym narzędziem ustawodawcy europejskiego i krajowego w konfrontacji z kryzysem finansowym?" materiał

31/05/2010 (uwaga: zmiana terminu!)

mgr Marek Niedużak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego): "Krytyka założenia o racjonalności podmiotów na rynku a behawioralna szkoła ekonomicznej analizy prawa" materiał1 materiał2