EALE 2013

Trzydziesta konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (The 30th Annual Meeting of the European Association of Law and Economics) odbyła się od 26 do 28 Września 2013 r. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego.

Lokalnym organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Prawa przy udziale Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Centrum Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w konferencji wzięli europejscy przedstawiciele nurtu Law & Economics reprezentujący rzeszę europejskich ośrodków naukowych. Wykłady (keynote) konferencji wygłosili prof. Richard A. Epstain (pt. „Neither Too Much or Too Little: Regulation as a Recipe for Pareto Improvements”) i prof. dr hab. Leszek Balcerowicz (pt. „Institutional Change after Socialism and The Rule of Law”). W ramach konferencji odbyły się panele poświęcone szczegółowym gałęziom
prawa i ekonomii.