V Edycja – 2011/2012

Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Współorganizatorzy Cyklu Seminariów:

  • Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program seminariów:

26/10/2011 (uwaga: seminarium w języku angielskim!) - Otwarcie cyklu seminariów

Tom Hashimoto (University of Tartu i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych): "Best Practices in EU Governance: Lessons from Corporate Governance" materiał

Komentarz:
dr Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)
Adam Pawluczyk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

9/11/2011

dr Jakub J. Szczerbowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): "Analiza ekonomiczna odpowiedzialności za szkodę czysto majątkową" materiał1 materiał2

Komentarz:
Magdalena Smyk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

24/11/2011 (Uwaga: seminarium łączone z Warsaw Economics Seminars, w języku angielskim i w auli C)

Nora El-Bialy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Measuring Judicial Performance "Using Data from Egyptian First Instance Courts"

Komentarz:
Dr Grzegorz Kula (Uniwersytet Warszawski)
Marcin Piekałkiewicz (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

7/12/2011

Kamil Joński (Szkoła Główna Handlowa): "Czy likwidacja najmniejszych sądów gospodarczych podnosi efektywność sądownictwa? - „podejście popytowe"" materiał

Komentarz:
Łukasz Hnatkowski (Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa, Uniwersytet Warszawski)

11/01/2012

Miłosz Jóźwiak: "Granice obrony zarządu spółki przed wrogim przejęciem - analiza ekonomiczno-prawna" materiał1 materiał2

Komentarz:
Anna Laszczyk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)
Michał Gajdus (Koło Naukowe Prawa Spółek, Uniwersytet Warszawski)

29/02/2012

dr Tomasz Strąk (Uniwersytet Szczeciński): "Pomiar wartości publicznej na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury" materiał1 materiał2

Komentarz:
dr Piotr Modzelewski (Uniwersytet Warszawski)
Kamil Joński (Studenckie Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa, Szkoła Głowna Handlowa)

14/03/2012

mgr Karolina Zarzycka (Uniwersytet Łódzki): "Roszczenie alimentacyjne na rzecz małżonka w orzeczeniu rozwodowym w śwetile ekonomicznej analizy prawa" materiał1 materiał2

Komentarz:
Jacek Lewkowicz (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

28/03/2012

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) i dr Hubert Kaczmarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): "Mocne i słabe strony kierunku Law&Economics z punktu widzenia nauk prawnych" materiał1 materiał2

Komentarz:
Michał Górny (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

09/05/2012

Katarzyna Lipińska (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego): "Regulacja funduszy hedgingowych - czy stanie się przeszkodą dla innowacji finansowych?" materiał1 materiał2

Komentarz:
Krzysztof Spirzewski (Uniwersytet Warszawski)