V Edycja – 2011/2012

Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Współorganizatorzy Cyklu Seminariów:

  • Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

26/10/2011 (uwaga: seminarium w języku angielskim!) – Otwarcie cyklu seminariów
Tom Hashimoto
(University of Tartu i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
„Best Practices in EU Governance: Lessons from Corporate Governance”

9/11/2011
dr Jakub J. Szczerbowski
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
„Analiza ekonomiczna odpowiedzialności za szkodę czysto majątkową”

24/11/2011
Nora El-Bialy
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
„Measuring Judicial Performance Using Data from Egyptian First Instance Courts”

7/12/2011
Kamil Joński
(Szkoła Główna Handlowa)
„Czy likwidacja najmniejszych sądów gospodarczych podnosi efektywność sądownictwa? – podejście popytowe”

11/01/2012
Miłosz Jóźwiak
„Granice obrony zarządu spółki przed wrogim przejęciem – analiza ekonomiczno-prawna”

29/02/2012
dr Tomasz Strąk
(Uniwersytet Szczeciński)
„Pomiar wartości publicznej na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury”

14/03/2012
mgr Karolina Zarzycka
(Uniwersytet Łódzki)
„Roszczenie alimentacyjne na rzecz małżonka w orzeczeniu rozwodowym w śwetile ekonomicznej analizy prawa”

28/03/2012
prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
(Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
dr Hubert Kaczmarczyk
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Mocne i słabe strony kierunku Law&Economics z punktu widzenia nauk prawnych”

09/05/2012
Katarzyna Lipińska
(absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego)
„Regulacja funduszy hedgingowych – czy stanie się przeszkodą dla innowacji finansowych?”