Konferencja 2017

Piąta konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (5th Polish Law and Economics Conference) odbyła się od 19-20 Maja 2017 r. w Warszawie w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki i praktyki zainteresowani tematyką ekonomizacji prawa. Wykłady konferencji wygłosili Prof. Klaus Mathis (pt. „The Behavioural Turn in Law and Economics, Nudging and Liberatrian Paternalism”) i zdalny wykład Prof. Jeff Rachliński (pt. “Intuition, Deliberation, and Decision Making: Why Judges, Lawyers, and Other Professionals Make Mistakes”). W trakcie konferencji odbyły się panele tematyczne omawiające zagadnienia m.in. prawa własności intelektualnej, prawa handlowego, prawa zobowiązań, prawa podatkowego, ekonomicznej analizy regulacji ochrony środowiska czy prawa spółek handlowych.