IV Edycja – 2010/2011

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2010/2011
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Program seminariów:

27/10/2010 - Otwarcie cyklu seminariów

dr hab. Piotr Chmielnicki, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach):   "Wpływ zmian w gospodarce na tworzenie instytucji prawnych" materiał1 materiał2 materiał3 materiał4

Komentarz:
prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)

17/11/2010

mgr Magdalena Małecka (Szkoła Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk): "Behawioralna ekonomiczna analiza prawa - założenia, zastosowania, kontrowersje" materiał1 materiał2

Komentarz:
mgr Marek Niedużak (Akademia L. Koźmińskiego)
Łukasz Żurawski (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

1/12/2010

dr Maria Szczepaniec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): "Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości" materiał

Komentarz:
dr Jacek Czabański (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)
Tomasz Mielniczuk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

12/1/2011

mgr Łukasz Gorywoda (Universite Libre de Bruxelles), mgr Agniesyka Jańczuk-Gorywoda (European University Institute): "Law and Finance czyli prawo jako instrument rozwoju gospodarczego - prezentacja oraz analiza podejścia badawczego" materiał1 materiał2

Komentarz:
dr Wojciech Rogowski (Szkoła Głowna Handlowa, Narodowy Bank Polski)
Adam Pawluczyk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

23/2/2011

mgr Oskar Luty (Akademia im. Leona Koźmińskiego): "Kalkulacja ekonomiczna przy rozstrzyganiu o odpowiedzialności cywilnej: herezja czy racjonalny imperatyw?" materiał1 materiał2

Komentarz:
dr Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)
Michał Gintowt (Uniwersytet Warszawski)

16/3/2011

Tomasz Mielniczuk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski): "Ekonomiczna analiza drapieżnictwa cenowego jako naruszenia prawa konkurencji w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych" materiał1 materiał2

Komentarz:
Mikołaj Barczentewicz (Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Uniwersytet Warszawski)
Adam Pawluczyk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

30/3/2011

dr hab. Andrzej Baniak (Central European University): "Nowe trendy w interdyscyplinarnym podejściu do ekonomicznej analizy prawa" materiał1 materiał2

Komentarz:
mgr Magdalena Małecka (Polska Akdemia Nauk)
Łukasz Żurawski (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

13/4/2011

dr Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki): "Ekonomiczna analiza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa wspólnotowego przez orzeczenie sądowe" materiał1 materiał2

Komentarz:
dr Przemysław Mikłaszewicz (PSEAP)
Anna Kossakowska (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

18/5/2011

Aleksandra Salitra (Uniwersytet Warszawski): "Czynniki wpływające na przestępczość przeciwko mieniu na przykładzie Stanów Zjednoczonych" materiał

Komentarz:
dr Stanisław Cichocki (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Mielniczuk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)