IV Edycja – 2010/2011

Cykl seminariów z zakresu Law & Economics w roku akademickim 2010/2011
Zapraszamy do udziału w seminariach, zarówno w charakterze słuchaczy, jak i prezentujących referaty!

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)
Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

27/10/2010 – Otwarcie cyklu seminariów
dr hab. Piotr Chmielnicki,  prof. UJK
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Wpływ zmian w gospodarce na tworzenie instytucji prawnych”

17/11/2010
mgr Magdalena Małecka
(Szkoła Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk)
„Behawioralna ekonomiczna analiza prawa – założenia, zastosowania, kontrowersje”

1/12/2010
dr Maria Szczepaniec
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
„Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości”

12/1/2011
mgr Łukasz Gorywoda
(Universite Libre de Bruxelles)
mgr Agniesyka Jańczuk-Gorywoda
(European University Institute)
„Law and Finance czyli prawo jako instrument rozwoju gospodarczego – prezentacja oraz analiza podejścia badawczego”

23/2/2011
mgr Oskar Luty
(Akademia im. Leona Koźmińskiego)
„Kalkulacja ekonomiczna przy rozstrzyganiu o odpowiedzialności cywilnej: herezja czy racjonalny imperatyw?”

16/3/2011
Tomasz Mielniczuk
(Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski): „Ekonomiczna analiza drapieżnictwa cenowego jako naruszenia prawa konkurencji w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych”

30/3/2011
dr hab. Andrzej Baniak</span> (Central European University)
„Nowe trendy w interdyscyplinarnym podejściu do ekonomicznej analizy prawa”

13/4/2011
dr Mariusz Golecki
(Uniwersytet Łódzki)
„Ekonomiczna analiza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa wspólnotowego przez orzeczenie sądowe”

18/5/2011
Aleksandra Salitra
(Uniwersytet Warszawski)
„Czynniki wpływające na przestępczość przeciwko mieniu na przykładzie Stanów Zjednoczonych”