Media o nas

Artykuły związane z 30. Doroczną Konferencją European Association of Law and Economics

Wywiad z prof. Andreą Rendą na temat Oceny Skutków Regulacji (Gazeta Prawna z dn. 3.10.2013)

przejdź do artykułu

Tekst Jarosława Bełdowskiego na temat kosztów transacyjnych w ujęciu Coase’a (Rzeczpospolita z dn. 26.09.2013)

przejdź do artykułu

Wywiad z Jarosławem Bełdowskim na temat Oceny Skutków Regulacji (Gazeta Prawna z dn. 25.09.2013)

przejdź do artykułu

Wywiad z Prof. Thomasem Ulenem w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dziennik Gazeta Prawna nr 91(3229) zamieścił obszerny wywiad z przebywającym w Polsce na zaproszenie PSEAP
prof. Thomasem Ulenem na temat ekonomii szczęścia.

przejdź do artykułu

Konferencja 1st Polish Law & Economics Conference w prasie

Notka Polskiej Agencji Prasowej dotycząca 1st Polish Law & Economics Conference została opublikowana w serwisach: Salon24, money.pl, Interia, Polska Lokalna, Onet.

Prof. Leszek Balcerowicz o ekonomicznej analizie prawa

„Warto też zainteresować się ekonomiczną analizą prawa. Pomocne w tym będzie nowopowstałe stowarzyszenie promujące tę dziedzinę w Polsce” – prof. Leszek Balcerowicz o PSEAP w wywiadzie dla Edukacji Prawniczej, nr 4/2005

przejdź do artykułu

Inicjatywy PSEAP w publikacjach naukowych

rozwińzwiń


Sprawozdania z kolejnych konferencji Polish Law & Economics Conference opublikowały czasopisma naukowe Gospodarka Narodowa (nr 5-6/2010), Przegląd Prawa Publicznego (nr 9/2012, 7-8/2011), Edukacja Prawnicza (nr 6-9(135)/2012, 6(126)/2011, 6(117)/2010).

Sprawozdania z Cyklu Seminariów PSEAP publikuje regularnie Przegląd Prawa Publicznego (nr 7-8/2012, nr 3/2012, nr 9/2011, nr 3/2011).

„Motorem napędzającym rozwój Law & Economics są także liczne stowarzyszenia ponadnarodowe i krajowe, w tym i polskie. Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP) powstało w 2005 r. i zrzesza obecnie blisko 50 osób – naukowców, praktyków i studentów. Jego celem jest m.in. promowanie Law & Economics jako dziedziny naukowej w Polsce oraz przyczynianie się do rozwoju świadomości w tym zakresie. Oba te cele realizowane są w ramach dorocznej konferencji naukowej Polish Law & Economics Conference, której pierwsza edycja odbyła się w tym roku, oraz kolejnych edycji cyklu seminariów naukowych organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Stowarzyszenie wydaje również własne opracowania (PSEAP Working Papers) poświęcone wybranym zagadnieniom Law & Economics. W ubiegłym roku staraniem PSEAP na rynku polskim ukazał się podręcznik R. Cootera i T. Ulena, w którego tłumaczenie zaangażowani byli członkowie Stowarzyszenia.”

(J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, „Po co przyszłemu prawnikowi ekonomia? O podstawowych pojęciach i koncepcjach ekonomicznej analizy prawa”, Edukacja Prawnicza, nr 10, 2010)

„Znaczenie dla rozwoju tego ruchu naukowego w Polsce miało powstanie w 2005 roku Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics). PSEAP skupia polskie środowisko naukowe zajmujące się ekonomiczną analizą prawa i ma na celu jej promowanie w Polsce między innymi przez organizowanie seminariów i konferencji oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy z tego zakresu. Wśród inicjatyw zrealizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie są między innymi wizyty w celu nawiązania współpracy naukowej i wykłady gościnne w Warszawie i Krakowie kolejnych prezesów Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa – prof. dr. Hansa-Bernda Schaefera (2006) i prof. dr. Rogera Bowlesa (2008) − oraz cykl seminariów naukowych na temat ekonomicznej analizy prawa. Stowarzyszenie wydaje także zeszyty naukowe „PSEAP Working Papers”. Wraz z przenikaniem się środowiska naukowego ekonomistów i prawników, czego efektem są wspomniane powyżej polskie publikacje z zakresu Law & Economics oraz starania mające na celu upowszechnienie kształcenia w tym zakresie w polskich ośrodkach akademickich, w szczególności przy zastosowaniu tego podręcznika, można mieć nadzieję, że rozumowanie ekonomiczne przeniknie także w szerszym zakresie do praktyki tworzenia i stosowania prawa w Polsce.”

(J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, „Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics) – wprowadzenie” [w:] R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009)

„Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics) podjęło się przetłumaczenia na język polski najbardziej popularnego na świecie podręcznika z zakresu Law & Economics, autorstwa amerykańskich profesorów Roberta Cootera i Thomasa Ulena (Cooter, Ulen 2004). W ten sposób przezwyciężona zostanie kolejna przeszkoda w rozwoju ekonomicznej analizy prawa jako przedmiotu akademickiego w Polsce, który może stanowić pomost pomiędzy nauczaniem prawa i ekonomii na krajowych uniwersytetach.”

(J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, „Law & Economics – geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa”, Bank i Kredyt, nr 10, 2007)