Konferencja 2011

Druga konferencja Law & Economics (2nd Polish Law & Economics Conference) odbyła się dnia 6 Maja 2011 r. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w konferencji wzięło wielu przedstawicieli nauki i praktyki zainteresowanych zagadnieniami ekonomicznej analizy prawa. Wykład (keynote) konferencji pt. „ Law and Economics – Limits of Analysis: The Case of Intellectual Property” wygłosił prof. dr Eli Salzberger. W ramach konferencji odbyły się panele poświęcone m.in. rozwojowi Law & Economics w Polsce, prawu gospodarczemu, a także prawu antymonopolowemu. Organizację konferencji wsparły Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Centrum Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a w organizację zaangażowane było Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa UW i Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej UW. Patronat nad konferencją objęło Wydawnictwo C.H. Beck, Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Radców Prawnych i CMS.