VI Edycja – 2012/2013

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)

Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Współorganizator Cyklu Seminariów:

Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Program seminariów:

24/10/2012 - Otwarcie cyklu seminariów

Justyna Wilczyńska-Baraniak (Instytut Nauk Prawnych PAN, DLA Piper Wiater): "Efektywny model prawny regulacji postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w świetle ekonomicznej analizy prawa" materiał

Komentarz:
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski) Joanna Grochulska (Szkoła Główna Handlowa)

14/11/2012

dr Agnieszka Hajos-Iwańska (Uniwersytet Jagielloński) i Izabela Prager (Uniwersytet Warszawski): "Ograniczenie swobody kształtowania zasad ładu korporacyjnego spółki akcyjnej przez zasadę ścisłości statutu w świetle ekonomicznej analizy prawa" materiał

Komentarz:
Michał Gajdus (Koło Naukowe Prawa Spółek, Uniwersytet Warszawski)

12/12/2012

Tomasz Mielniczuk (Antitrust Consulting): "Zmowa i kara. O efektywnym karaniu przedsiębiorców przez organy ochrony konkurencji w Unii Europejskiej" materiał

Komentarz:
Anna Laszczyk (Uniwersytet Łódzki)
Michał Górny (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

9/1/2013

Fabian Elżanowski (Uniwersytet Warszawski): "O potrzebie regulacji zjawiska insider tradingu" materiał

Komentarz:
Jarosław Bełdowski (Szkoła Główna Handlowa)
Rafał Kozłowski (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

20/2/2013

Agata Wróbel (Uniwersytet Łódzki): "Ekonomiczna analiza instrumentów ochrony oznaczeń geograficznych w perspektywie prawnoporównawczej - Unia Europejska a Stany Zjednoczone Ameryki" materiał

Komentarz:
Anna Laszczyk (Uniwersytet Łódzki)
Adam Pawluczyk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

6/3/2013

dr Benedykt Puczkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i Marta Bylińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): "Ekonomiczna efektywność prawa w sprawach karnych" materiał

Komentarz:
dr Maria Szczepaniec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Magdalena Smyk (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

20/3/2013

dr hab. Waldemar Florczak (Uniwersytet Łódzki) i dr Michał Araszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński): "Poradnictwo prawne w Polsce - analiza ekonomiczno-prawna" materiał

Komentarz:
Rafał Kozłowski (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)

17/4/2013 ZMIANA TERMINU

prof. Andrzej Baniak (Central European University): "Nowe tendencje w odpowiedzialności za produkt w prawie deliktów- analiza ekonomiczna" materiał

24/4/2013 ODWOŁANE

Daniel Mańkowski (Ministerstwo Sprawiedliwości) i Kamil Joński (Ministerstwo Sprawiedliwości): "Statystycznie sprawni - czy policja kreuje poczucie bezpieczeństwa manipulując statystykami?" materiał

8/5/2013

Jacek Lewkowicz (Uniwersytet Warszawski): "Ekonomiczna analiza prawa pracy" materiał

Komentarz:
dr Julian Daszkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Rafał Kozłowski (Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Warszawski)