VI Edycja – 2012/2013

Kiedy: we środy o godz. 18:30 (dokładne terminy poniżej)

Gdzie: w siedzibie Stowarzyszenia, sala 408
(bud. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Długa 44/50)

Współorganizator Cyklu Seminariów:

Koło Naukowe Ekonomii Instytucjonalnej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

24/10/2012 – Otwarcie cyklu seminariów
Justyna Wilczyńska-Baraniak
(Instytut Nauk Prawnych PAN, DLA Piper Wiater)
„Efektywny model prawny regulacji postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w świetle ekonomicznej analizy prawa”

14/11/2012
dr Agnieszka Hajos-Iwańska
(Uniwersytet Jagielloński)
Izabela Prager
(Uniwersytet Warszawski)
„Ograniczenie swobody kształtowania zasad ładu korporacyjnego spółki akcyjnej przez zasadę ścisłości statutu w świetle ekonomicznej analizy prawa”

12/12/2012
Tomasz Mielniczuk
(Antitrust Consulting)
„Zmowa i kara. O efektywnym karaniu przedsiębiorców przez organy ochrony konkurencji w Unii Europejskiej”

9/1/2013
Fabian Elżanowski
(Uniwersytet Warszawski)
„O potrzebie regulacji zjawiska insider tradingu”

20/2/2013
Agata Wróbel
(Uniwersytet Łódzki)
„Ekonomiczna analiza instrumentów ochrony oznaczeń geograficznych w perspektywie prawnoporównawczej – Unia Europejska a Stany Zjednoczone Ameryki”

6/3/2013
dr Benedykt Puczkowski
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Marta Bylińska
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
„Ekonomiczna efektywność prawa w sprawach karnych”

20/3/2013
dr hab. Waldemar Florczak
(Uniwersytet Łódzki)
dr Michał Araszkiewicz
(Uniwersytet Jagielloński)
„Poradnictwo prawne w Polsce – analiza ekonomiczno-prawna”

17/4/2013
prof. Andrzej Baniak
(Central European University)
„Nowe tendencje w odpowiedzialności za produkt w prawie deliktów- analiza ekonomiczna”

8/5/2013
Jacek Lewkowicz
(Uniwersytet Warszawski)
„Ekonomiczna analiza prawa pracy”