17. konferencja Niemieckiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa

Niemieckie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Gesellschaft für Recht und Ökonomik e.V) zaprasza do udziału w 17. edycji dorocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 11-12 lipca 2019 r. w Hanowerze (Leibniz-Fachhochschule – School of Business). Główny wykład konferencji pt. „Prawo konkurencji i antymonopolowe w erze cyfrowej” zostanie wygłoszony przez prof. dr. Justusa Haucapa z Düsseldorf Institute for Competition Economics i Uniwersytetu Heinricha Heinego.  Opłata konferencyjna wynosi 100€.

Organizatorzy zapraszają również do nadsyłania artykułów naukowych, które zostaną zaprezentowane na konferencji – ostateczny termin ich wysyłki to 26 lutego 2019 r., a decyzje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zostaną przekazane do końca marca. Organizatorzy zapewniają także wsparcie finansowe (częściowe pokrycie kosztów) dla młodych badaczy chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz zasad nadsyłania publikacji są dostępne w broszurze informacyjnej.