Nabór na studia doktoranckie z EAP w IMPRS BeSmart

Nowo powstały instytut IMPRS BeSmart poszukuje kandydatów zainteresowanych ekonomiczną analizą prawa oraz ekonomią behawioralną i eksperymentalną. IMPRS BeSmart jest współtworzony przez MPI for Collective Goods w Bonn wraz z uniwersytetami w Kolonii i Bonn oraz międzynarodowymi partnerami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, ETH Zurich, Norweskiej Szkoły Ekonomicznej NHH oraz Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Więcej informacji jest dostępne tutaj:

https://www.coll.mpg.de/87041/%20application

Workshop on Institutional Analysis na WNE UW (dodatkowy dzień dla doktorantów z Polski)

Katedra Ekonomii Politycznej WNE UW, wspólnie z The Ronald Coase Institute, organizuje w maju 2019 r na WNE UW całotygodniowy ‘Workshop on Institutional Analysis’. Na te warsztaty rekrutacja jest już zamknięta. Wcześniej, w dn. 11 maja, badacze z RCI poprowadzą całodniowe warsztaty dedykowane dla polskich naukowców (doktoranci i osoby krótko po doktoracie). Będzie to niepowtarzalną okazją do przedyskutowania swoich planów i pomysłów badawczych z najwybitniejszymi badaczami z obszaru nowej ekonomii instytucjonalnej.

Osoby zainteresowane powinny przesłać swoje zgłoszenie do dn. 18 marca, wraz z krótkim (ok. pół strony) opisem projektu badawczego, który mógłby być przedmiotem dyskusji podczas warsztatów.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dr hab. Jana Fałkowskiego, koordynatora warsztatów, jfalkowski@wne.uw.edu.pl

Nabór na program doktorancki „IEL – Institutions, Economics and Law International Programme”

Uniwersytet Collegio Carlo Alberto (Turyn, Włochy) informuje o rozpoczęciu naboru na trzyletni program studiów doktoranckich „IEL – Institutions, Economics and Law International Programme” organizowany we współpracy z innymi renomowanymi instytucjami naukowymi.

W roku akademickim rozpoczynającym się w zimę 2019 r. dostępne będzie 9 miejsc, a zakwalifikowani doktoranci otrzymają stypendia.

Chętni do udziału w programie proszeni są do nadsyłania zgłoszeń nie później niż 16 kwietnia br. (12:00). W rekrutacji warunkowo mogą brać też udział kandydaci, którzy zamierzają uzyskać tytuł magistra do 31 września br.

2019 Summer Institute in Law and Economics na University of Chicago

Letni Instytut Prawa i Ekonomii 2019 roku na Uniwersytecie w Chicago Law School odbywa się już ósmy raz, a tegoroczny temat – Regulacja rynków konsumenckich – jest tematem aktualnym i pouczającym, w którym można głębiej zagłębić się w narzędzia i techniki prawne i ekonomiczne. W ciągu ostatnich siedmiu letnich wakacji, doświadczeni i bardziej doświadczeni i młodsi naukowcy/naukowcy, jak również sędziowie, decydenci polityczni i zaawansowani studenci przyjechali do University of Chicago Law School, aby wziąć udział w programie. Oprócz czterech intensywnych kursów, odbywają się specjalne wykłady i możliwość zaprezentowania niepublikowanych prac akademickich.

Wydarzenie odbędzie się w dniach od 8 do 19 lipca. Szczegóły dotyczące programu nauczania, wykładowców, opłat rekrutacyjnych i czesnego są dostępne na stronie internetowej.

Nabór artykułów: 36. konferencja EALE

Nabór artykułów na 36. Doroczną konferencję EALE (Uniwersytet Telawiwski, 18-20 września 2019 r.) jest już otwarte. Referaty mogą dotyczyć dowolnego tematu z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Dokumenty strategiczne (policy papers) są akceptowalne, jeśli dotyczą bardzo ważnych i aktualnych zagadnień. Propozycje muszą być oryginalne i jeszcze nie opublikowane, a pierwszeństwo mają pełne prace.

Zgłoś się online na eale.org do 8 kwietnia 2019 roku.

W formularzu zgłoszeniowym zostaniesz poproszony o wskazanie, czy kwalifikujesz się do nagrody Göran Skogh Award dla najbardziej obiecującego referatu przedstawionego na konferencji EALE przez młodego naukowca. Aby zakwalifikować się do nagrody, wszyscy autorzy muszą uzyskać tytuł doktora przed 8 kwietnia 2017 roku. Zwycięzca otrzyma 1.000 euro.

Jeśli chcesz, aby Twoja prezentacja była zaplanowana na konkretny dzień z powodów religijnych, wyślij e-mail na adres eale2019@tauex.tau.ac.il. Późniejsze wnioski dotyczące harmonogramu nie będą brane pod uwagę.

Akceptacja zostanie ogłoszona około 25 maja 2019 r.

Potwierdzenie poprzez rejestrację: Autorzy zaakceptowanych referatów będą mieli około dwóch tygodni na potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez rejestrację. Prace autorów, którzy nie będą w stanie potwierdzić, zostaną wykluczone z programu. Robimy to, aby zminimalizować ilość pustych slotów na konferencji.

Opłata rejestracyjna (w tym członkostwo w EALE): €300 dla stałych uczestników i €175 dla doktorantów.

Zakwaterowanie: Tel Awiw ma tendencję do bycia bardzo ruchliwym miastem we wrześniu i zdecydowanie zalecamy zarezerwowanie noclegu tak wcześnie jak to możliwe. Możemy zaoferować Państwu wybór hoteli w porozumieniu z Uniwersytetem Telawiwskim, po specjalnych cenach dla uczestników konferencji – w zależności od dostępności. Lista proponowanych opcji zakwaterowania jest dostępna na stronie internetowej EALE.

Ogólne informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej EALE. 

ZEW Leibniz – Mannheim szuka doktoranta do udziału w projekcie badawczym

Centrum Europejskich Badań Gospodarczych ZEW – Leibniz w Mannheim poszukuje doktoranta do udziału w Junior Research Group „Konkurencja i innowacja” w ramach Działu Badań „Ekonomia innowacji i dynamika przemysłu”.

Jest to doskonała okazja dla przyszłych doktorantów, którzy są zainteresowani badaniami stosowanymi oraz polityką publiczną. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Więcej szczegółów na tej stronie internetowej. Termin składania wniosków upływa 10 marca 2019 r.

 

Conference on Data Science and Law w Zurychu – nabór artykułów

Konferencja na temat nauk o danych i prawa
7-8 czerwca 2019 r., ETH Zurych, Szwajcaria

Termin składania artykułów: 12 lutego

W ostatnich latach digitalizacja tekstów prawnych oraz rozwój statystyki i informatyki utorowały drogę dla nowych metodologicznych podejść w dziedzinie informatyki i prawa. Ta kombinacja nowych danych i metod stworzyła ekscytujące możliwości postępu w starych kwestiach, jak również perspektywy otwarcia zupełnie nowych obszarów empirycznych badań prawnego.

Konferencja na temat informatyki i prawa zgromadzi naukowców z różnych dyscyplin, którzy są zainteresowani tą rozwijającą się dziedziną. Stypendyści prawa, nauk społecznych i behawioralnych, humanistyki cyfrowej, informatyki, uczenia maszynowego i analizy danych są zaproszeni do zaprezentowania prac we wszystkich obszarach empirycznych badań prawnych, które obejmują big data lub wykorzystują techniki takie jak przetwarzanie języka naturalnego, uczenie się maszynowe, sprawiedliwość algorytmiczną, modelowanie tematyczne lub analizę sieci. Celem konferencji jest pokazanie najlepszych i najbardziej innowacyjnych badań w dziedzinie informatyki i prawa oraz pomoc w budowaniu wspólnoty intelektualnej wspierającej tę nową dziedzinę. Zapraszane są prace o charakterze opisowym, jak również badania koncentrujące się na wnioskowaniu przyczynowym.

Warsztaty odbędą się w ETH Zürich w Szwajcarii, w dniach 7-8 czerwca 2019 roku. Molly Roberts (UCSD) wygłosi wykład wprowadzający nt. swoich badań w tej dziedzinie. Naukowcy są proszeni o nadsyłanie niepublikowanych artykułów do prezentacji na konferencji do 12 lutego 2019 roku. Prace zostaną wybrane w procesie wzajemnej weryfikacji. Chociaż zalecane są pełne wersje robocze, będziemy akceptować i recenzować streszczenia rozszerzone.

Prace można nadsyłać do Dasa Skopp (dasa.skopp@gess.ethz.ch) – temat maila to „Conference submission”. Zapraszamy do nadsyłania prac kilku autorów. Pytania można kierować do Elliott Ash (ashe@ethz.ch).

6th International Workshop on Economic Analysis of Litigation – nabór artykułów

W dniach 24-25 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania) odbędą się warsztaty „6th International Workshop on Economic Analysis of Litigation”

Cele warsztatów: 
Celem spotkania jest zgromadzenie ekonomistów i prawników w celu omówienia problemów wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowania sądów i procesu sądowego. W tym roku organizatorzy chcieliby położyć szczególny nacisk na ocenę jakości wymiaru sprawiedliwości i jego interakcji ze społeczeństwem i działalnością gospodarczą.
Wybrane referaty będą rozpatrywane do publikacji w specjalnej sekcji międzynarodowego przeglądu prawa i ekonomii.

Tematyka:
Komitet Organizacyjny zachęca do nadsyłania prac zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, w szczególności w następujących tematach: Jakość wymiaru sprawiedliwości, jakość orzeczeń sądowych, sądy konstytucyjne, niezawisłość sądów, instytucje sądowe i gospodarka, wyniki sądownictwa, organizacja sądów, proces podejmowania decyzji sądowych, proces sądowy, porównawcze systemy sądowe.

Wykład inauguracyjny:
Wystąpi Nuno Garoupa. Dziekan Wydziału Badań i Rozwoju oraz Dyrektor Wydziału Studiów Doktorskich. George Mason University.

Komitet Naukowy:
Alessandro Melcarne, Université Paris Nanterre. Francja.
Fernando Gómez-Pomar, Uniwersytet Pompeu Fabra. Hiszpania.
Francisco Cabrillo, Uniwersytet Complutense w Madrycie. Hiszpania.
Giovanni B. Ramello, Uniwersytet Wschodniego Piemontu. Włochy.
Giuseppe Di Vita, Uniwersytet Katanii. Włochy.
Juan Mora-Sanguinetti, Bank Hiszpanii-Eurosystem. Hiszpania.
Sabela Oubiña, Autonomiczny Uniwersytet Madrytu. Hiszpania.
Virginia Rosales, Uniwersytet w Granadzie. Hiszpania.

Organizatorzy lokalni: Virginia Rosales, Manuel Castilla i Manuel Correa

Ważne daty:
– Termin nadsyłania artykułów: 1 kwietnia 2019 r.
– Powiadomienie o akceptacji: 24 kwietnia 2019 r.
– Termin rejestracji: 18 maja 2019 r.

Szczegóły dotyczące wydarzenia i procedury składania wniosków są dostępne na tej stronie internetowej.