Conference on Data Science and Law w Zurychu – nabór artykułów

Konferencja na temat nauk o danych i prawa
7-8 czerwca 2019 r., ETH Zurych, Szwajcaria

Termin składania artykułów: 12 lutego

W ostatnich latach digitalizacja tekstów prawnych oraz rozwój statystyki i informatyki utorowały drogę dla nowych metodologicznych podejść w dziedzinie informatyki i prawa. Ta kombinacja nowych danych i metod stworzyła ekscytujące możliwości postępu w starych kwestiach, jak również perspektywy otwarcia zupełnie nowych obszarów empirycznych badań prawnego.

Konferencja na temat informatyki i prawa zgromadzi naukowców z różnych dyscyplin, którzy są zainteresowani tą rozwijającą się dziedziną. Stypendyści prawa, nauk społecznych i behawioralnych, humanistyki cyfrowej, informatyki, uczenia maszynowego i analizy danych są zaproszeni do zaprezentowania prac we wszystkich obszarach empirycznych badań prawnych, które obejmują big data lub wykorzystują techniki takie jak przetwarzanie języka naturalnego, uczenie się maszynowe, sprawiedliwość algorytmiczną, modelowanie tematyczne lub analizę sieci. Celem konferencji jest pokazanie najlepszych i najbardziej innowacyjnych badań w dziedzinie informatyki i prawa oraz pomoc w budowaniu wspólnoty intelektualnej wspierającej tę nową dziedzinę. Zapraszane są prace o charakterze opisowym, jak również badania koncentrujące się na wnioskowaniu przyczynowym.

Warsztaty odbędą się w ETH Zürich w Szwajcarii, w dniach 7-8 czerwca 2019 roku. Molly Roberts (UCSD) wygłosi wykład wprowadzający nt. swoich badań w tej dziedzinie. Naukowcy są proszeni o nadsyłanie niepublikowanych artykułów do prezentacji na konferencji do 12 lutego 2019 roku. Prace zostaną wybrane w procesie wzajemnej weryfikacji. Chociaż zalecane są pełne wersje robocze, będziemy akceptować i recenzować streszczenia rozszerzone.

Prace można nadsyłać do Dasa Skopp (dasa.skopp@gess.ethz.ch) – temat maila to „Conference submission”. Zapraszamy do nadsyłania prac kilku autorów. Pytania można kierować do Elliott Ash (ashe@ethz.ch).