6th International Meeting in Law &Economics – zapowiedź konferencji

EconomiX (CNRS i Paris Nanterre), paryskie Centrum Prawa i Ekonomii (Paris 2 Panthéon-Assas), Laboratoire d’Economie Dionysien (Paris 8 Vincennes-St Denis), ERUDITE (Paris Est-Créteil) oraz Centrum Ekonomia Paris Nord (CNRS i Paris 13 Villetaneuse) zapraszają na konferencję : 6th International Meeting in Law &Economics, która odbędzie się  w dniach 18-19 kwietnia 2019 r. w Nanterre.

Celem wydarzenia jest współpraca oraz nawiązanie kontaktu miedzy czołowymi naukowcami zajmującymi się ekonomiczną analizą prawa. Konferencja składa się z 8 sesji tematycznych złożonych z 2 referatów; Dzięki temu każdy prelegent ma 45 minut, co umożliwia dłuższe niż na innych konferencjach dyskusje z publicznością.

Artykuły należy przesłać do 14 stycznia 2019 r pocztą elektroniczną na adres Eric.Langlais@parisnanterre.fr. w formacie PDF. Mile widziane będą gotowe teksty lub ich abstrakty poświęcone różnym obszarom ekonomicznej analizy prawa zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym czy eksperymentalnym. Decyzje o zakwalifikowaniu podjęte będą przed 7 lutego 2019 r.

Kontakt, informacje i przysłanie artykułu: Eric.Langlais@parisnanterre.fr.

Ważne daty :

Termin składania zgłoszeń: 14 stycznia 2019 r.
Wybór dokumentów: 7 lutego 2019 r.
Rejestracja i uiszczenie opłat (w tym 2 obiady, wszystkie przerwy na kawę i 1 kolacja): do 31 marca 2019 r.

Opłaty za uczestnictwo: Studenci (magister, doktor): 80 euro. Naukowcy: 150 euro. Instytucje i osoby niepaństwowe: 200 euro.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego: Béatrice Dumont (CEPN, CNRS i Paris 13), Eric Langlais (EconomiX, CNRS i Paris Nanterre), Marie Obidzinski (CRED, Paris 2), Jacques Pelletan (LED Paris 8), Arnold Vialfont (ERUDITE , Paryż Est-Créteil).

Więcej informacji znajduje się w broszurze informacyjnej