EMLE Midterm Meeting 2019: zaproszenie do przysyłania artykułów

Instytut Ekonomicznej Analizy Prawa (ILE) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu będzie gospodarzem spotkania śródsemestralnego European Master in Law & Economics, które odbędzie się w dniach 14-16 lutego 2019 r.

Naukowcy zajmujący się ekonomiczną analizą prawa oraz empirycznymi badaniami nad prawem będą mogli zaprezentować swoje badania na konferencji naukowej w dniu 15 lutego 2019 r.

Chętni proszeni są o nadsyłanie artykułów lub streszczeń w pliku PDF na adres e-mail mtm19info@emle.org – tematem e-maila powinno być „MTM paper submission”. Priorytet w selekcji zostanie nadany ukończonym artykułom.

Ostateczny termin na nadsyłanie tekstów to 15 grudnia 2018 r. Informacje o akceptacji zostaną rozesłane w I połowie stycznia.

Konferencja odbędzie się 15 lutego 2019 r. w godzinach 9.00-17.30.  Gościem honorowym i prelegentem będzie dr Andreas Dressel, senator miasta Hamburg ds. finansów. Po konferencji odbędzie się uroczysta kolacja. Plan wydarzenia znany będzie pod koniec stycznia 2019.

Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych oraz żadnych innych kosztów dla prelegentów powiązanych z programem. ILE zapewni też darmowy poczęstunek i lunch w czasie wydarzenia, a także zakwaterowanie w hotelu dla autorów zakwalifikowanych tekstów.

W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt pod adresem e-mail mtm19info@emle.org.