Walne Zebranie Członków PSEAP

Uprzejmie informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PSEAP na dzień 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). W przypadku nieosiągnięcia kworum następny termin Walnego Zebrania Członków PSEAP wyznaczono na dzień 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:15 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). Porządek obrad obejmuje: Wybór przewodniczącego i protokolanta; Wybór komisji skrutacyjnej; Odczytanie sprawozdania z działalności PSEAP i rekomendacji komisji rewizyjnej; Przedstawienie sprawozdania finansowego; Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu; Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej; Dyskusję nad przyszłością stowarzyszenia.
Zarząd PSEAP