15th Israeli Law and Economics Association Conference – zaproszenie do nadsyłania artykułów.

Izraelskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (ILEA) zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych poświęconych EAP na 15th Israeli Law and Economics Association Conference, która odbędzie się na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie 18 grudnia 2018 r.

Głównym prelegentem wydarzenia będzie prof. Alex Stein (Sąd Najwyższy Izraela)

Do zaprezentowania na konferencji dopuszczone będą artykuły w języku angielskim związane z różnymi aspektami ekonomicznej analizy prawa (zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne), które nie były nigdy wcześniej publikowane.

Prosimy o nadsyłanie proponowanych artykułów na adres Isreali.lea@gmail.com.

Harmonogram:

  • Ostateczny termin przysyłania artykułów: 10 października 2018
  • Informacja o akceptacji: 10 listopada 2018
  • Ostateczny termin rejestracji: 20 listopada 2018
  • Konferencja: 18 grudnia 2018