Ruszyła rejestracja na 6th Polish Law & Economics Conference

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już formularz rejestracyjny na 6th Polish Law & Economics Conference. Prosimy o zapisy oraz wpłaty opłaty konferencyjnej (60€ dla doktorantów, 120€ dla pozostałych uczesntików) do 15 maja br.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje nt. konta, na które wpłacić należy opłatę konferencyjną są dostępne tutaj.