Postdoc position University of Marburg

Uniwersytet w Marburgu zaprasza do zgłaszania kandydatur na pozycję Postdoctoral Researcher w The Public Economics Group.

Pozycja przewidziana jest na okres 4 lat. Wymogiem jest posiadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych. Poszukiwany jest kandydat z wiedzą w zakresie ekonomi sektora publicznego i stosowanej mikroekonomii. Stanowisko wymaga prowadzenia działalności naukowej i wykładowczej.

Aplikant proszony jest o przesłanie listu motywacyjnego, CV, dwóch akademickich listów polecających i rozdziału dysertacji wskazującego na oryginalność kandydata, jak i biegłość posługiwania się metodologią ekonomiczną.

Ewentualne pytania można kierować na adres tim.friehe@uni-marburg.de . Aplikację należy zatytułować numerem referencyjnym

Aplikacje z numerem referencyjnym w tytule (fb02-0005-akrat-2021) należy przesyłać na adres fiwi@wiwi.uni-marburg.de .