Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Bolonii

Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Bolonii zaprasza kandydatów do przesyłania zgłoszeń na 4 letnie studia doktoranckie.

Program studiów jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem skupiającym się na rozwijaniu warsztatu analitycznego studentów w dziedzinie Law and Economics .

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 15 kwietnia 2021 roku.

Program przewiduje przyznanie 7 stypendiów. 

Więcej informacji na temat aplikacji, jak i listę potrzebnych dokumentów można odnaleźć na stronie programu.