Walne zebranie 2020

23 Czerwca 2020 roku odbyło się Walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Głosami zebranych udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi i zaakceptowano sprawozdanie z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe.

W trakcie Walnego zebrania wybrano również nowe władze stowarzyszenia w składzie:

Zarząd

  • dr Jarosław Bełdowski- prezes
  • dr hab., prof UJ Piotr Tereszkiewicz
  • dr Jacek Lewkowicz
  • Michalina Wacław
  • Artur Bogucki
Komisja Rewizyjna

Chcielibyśmy podziękować za lata zaangażowania w zarządzie dr hab., prof SWPS Jakubowi Szczerbowskiemu oraz dr hab., prof UŁ Mariuszowi Jerzemu Goleckiemu.