5th annual conference of the French Association of Law and Economics

W dniach 15-16 Października 2020 r.  na kampusie campus of the University of Paris Nanterre odbędzie się piąta co roczna konferencja francuskiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa.

Przedmiot i cel konferencji:

Zaprasza się do zgłaszania artykułów z dziedziny Law and Economics, w których autorzy przeprowadzają analizę relewantnego zagadnienia.

Ważne daty i informacje:

Ze względu na aktualną sytuację i niepewności związane z przyszłym rokiem akademickim, istnieje możliwość przeprowadzenia konferencji online.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 Czerwca 2020 r.
  • Chętni proszeni są o zgłaszanie prac przez https://afed2020.sciencesconf.org
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem eric.langlais@parisnanterre.fr