Seminarium PSEAP 1/2012/2013

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu w ramach VI Cyklu Seminariów PSEAP 2012/2013. Odbędzie się ono we środę 24.10.2012 o godz. 18:30.

Adw. Justyna Wilczyńska-Baraniak (Instytut Nauk Prawnych PAN, DLA Piper Wiater) wygłosi referat pt. „Efektywny model prawny regulacji postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w świetle ekonomicznej analizy prawa”.

Komentarze przedstawią prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski) i Joanna Grochulska (Szkoła Główna Handlowa).
Seminarium odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, czyli w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 w sali 408 (lokalizacja).
Streszczenie referatu jest dostępne tutaj.

Dodaj komentarz