Research Fellowships on the Foundations of Value and Values

The New Institute Uniwersytetu w Hamburgu ogłosił rozpoczęcie nowej platformy współpracy  pod nazwą Reasearch Fellowship on the Foundations of Value and Values. Program skierowany jest do osób zajmujących się socjologią, ekonomią i naukami pokrewnymi w kontekście budowania wartości  w społeczeństwach.

Przedmiot i cel programu:

Program ma na celu  i utworzenie konsorcjum wysoko wykwalifikowanych  profesjonalistów z całego świata mających zainicjować międzynarodową debatę na temat budowania wartości społecznych w XXI wieku.

Ważne daty i informacje:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 października 2020 r.

Dalsze szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej