17th Annual Conference of the Israeli Law and Economics Association

Już za niedługo odbędzie się  co roczna konferencja izraelskiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa. Konferencja zostanie przeprowadzona zdalnie.

Przedmiot i cel konferencji:

Na konferencji, podzielonej na 3 sesje tematyczne, zostaną przedstawione konkluzje badań z zakresu najnowszych zagadnień ekonomicznej analizy prawa.

Ważne daty i informacje: