Rekrutacja do programu European Doctorate in Law and Economics (EDLE) 2019 już otwarta.

Rekrutacja do programu rozpoczynającego się w X 2019

termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lutego 2019

 Dostępne stypendia dla 6-7 uczesntików!

  • Jeden z najważniejszych programów doktorskich poświęconych EAP
  • Program prowadzony przez cztery wiodące uczelnie – uniwersytety w Hamburgu, Rotterdamie, Bolonii i Hajfie
  • Okazja, by żyć w przynajmniej trzech różnych krajach i współpracować z badaczami z całego świata
  • Stypendia oferowane przez uczelnie partnerskie
  • Tytuły nadawane przez kilka uczelni

Wymagania:

Tytuł licencjata lub magistra ekonomii lub prawa..

Kryteria selekcji:

Uczestnicy programu będą wyłonieni na podstawie dotychczasowych dokonań akademickich oraz zdolności do prowadzenia zaawansowanych badań z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji nt. programu, rekrutacji oraz wymaganych dokumentów dostępne jest na jego stronie www.edle-phd.eu.