Wykład gościnny prof. L. A. DiMatteo – podsumowanie

W dniu 16 października 2018 r., na zaproszenie Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, prof. Larry A. DiMatteo, Huber Hurst Professor of Contract Law, Uniwersytet Florydy, wygłosił wykład gościnny pt. „Economic Analysis of Contract Law as Descriptive and Normative Theory”. Referent omówił rozwój i znaczenie podstawowych nurtów ekonomicznej analizy prawa w dziedzinie amerykańskiego prawa umów, z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego i porównawczego.