Walne Zebranie Członków PSEAP – 26.06.2017

Uprzejmie informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PSEAP na dzień 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa). W przypadku nieosiągnięcia kworum następny termin Walnego Zebrania Członków wyznaczono na dzień 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:15 w sali 228 w budynku głównym SGH (al. Niepodległości 162, Warszawa) sali c2a w budynku C, ul. Alei  Niepodległości 128.

Dodaj komentarz