Walne Zebranie Członków PSEAP – 6.06.2016 r.

Szanowni Członkowie PSEAP, Na podstawie par. 17 ust. 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics) Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków PSEAP.

Odbędzie się ono dnia 6 czerwca 2016 roku o godz. 18:30 w sali nr 408 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie (00-241).

W przypadku niespełnienia wymogu kworum, drugie Zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:45. Zgodnie z par. 17 ust. 4 Statutu PSEAP będzie mogło ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

Z powodów organizacyjnych prosimy o uprzednie potwierdzenie przybycia na adres info@pseap.org.

Jarosław Bełdowski
Prezes Zarządu PSEAP

Dodaj komentarz