Walne Zebranie 2012

Na podstawie par. 17 ust. 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics) Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków PSEAP. Odbędzie się ono 21. kwietnia 2012 roku o godz. 15:00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (budynek Uniwersytetu Warszawskiego) przy Krakowskim Przedmieściu 32, 00-927 Warszawa.

Zapraszamy Państwa do udziału w Zebraniu, nie jedynie ze względu na obowiązujący wymóg kworum, ale także ponieważ planujemy szerszą dyskusję o przyszłych inicjatywach Stowarzyszenia z udziałem uczestników odbywającej się 20-21. kwietnia 3rd Polish Law & Economics Conference.

Dodaj komentarz