Cykl seminariów

Organizowane cyklicznie Seminaria PSEAP dotyczą wszelkich aspektów ekonomicznej analizy prawa. Są one okazją do regularnych spotkań polskiego środowiska Law & Economics i twórczej wymiany myśli w kontekście dalszego rozwoju tej dziedziny w naszym kraju.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych edycji: