Conference on Empirical Legal Studies

W dniach 10-12 Czerwca 2020 r.  w the University of Oslo odbędzie się The 3rd Conference on Empirical Legal Studies in Europe.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja ma na celu zgromadzenie badaczy z dziedzin prawa, ekonomii, psychologii , socjologii oraz innych nauk zajmujących się empiryczną analizą instytucji prawa. Zaprasza się do zgłaszania artykułów, w których autor przeprowadza empiryczną analizę relewantnego zagadnienia prawa europejskiego.

Ważne daty i informacje:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 lutego 2020 r.
  • Chętni proszeni są o zgłaszanie prac przez dedykowany formularz.

Dalsze szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.