Coroczny kongres SERCI 2019 odbędzie się w Montpellier (Francja) w poniedziałek 8 i wtorek 9 lipca, a z a jego organizację odpowiadać będzie Alain Marciano (Uniwersytet w Montpellier).

Główny wykład wygłosi Zorina Khan https://www.bowdoin.edu/ faculty/b/bkhan/ (Economics, Bowdoin College).

Za udział w dorocznym kongresie SERCI nie jest pobierana opłata rejestracyjna. Propozycje referatów do prezentacji na kongresie należy przesyłać w formie załącznika mailowego na adres: richard@serci.org. Zgłoszenia należy nadsyłać nie później niż do 21 kwietnia 2019 roku.

Na etapie nadsyłania zgłoszeń wystarczy szczegółowe streszczenie (określające temat do zbadania, metody, które należy zastosować i, jeśli to możliwe, prawdopodobne wyniki), choć oczywiście najbardziej mile widziane są pełne prace. W każdym razie pełne wersje zaakceptowanych referatów będą wymagane do końca czerwca 2019 r. W nadesłanych pracach należy wyraźnie wskazać źródło wszelkiej pomocy finansowej na wsparcie badań przedstawionych w pracy (z wyjątkiem wsparcia udzielanego przez macierzystą instytucję akademicką).

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na dowolny temat związany z ekonomiką ogólnie rozumianego prawa autorskiego. Tematyka zainteresowań SERCI obejmuje (ale nie ogranicza się do) takie zagadnienia jak: skuteczny poziom ochrony praw autorskich, przyczyny i skutki piractwa, licencjonowanie i ustalanie cen materiałów chronionych prawami autorskimi, regulacja i efektywność zbiorów praw autorskich, domena publiczna dla dzieł kreatywnych, ekonomika kultury i przemysł związany z prawami autorskimi, rynki dzieł muzycznych, a także rynki pracy w przemyśle twórczym.

Wybrane referaty z kongresu zostaną opublikowane w grudniowym wydaniu Przeglądu Badań Ekonomicznych nad Zagadnieniami Prawa Autorskiego z grudnia 2019 r. http://www.serci.org/rerci.php.