The 38th EALE conference

Universitat Pompeu Fabra Law School and the Barcelona Graduate School of Economics organizuje The 38th EALE conference w dacie 9-10 września 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja Europejskiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi ekonomicznej analizy prawa. Jest to największe wydarzenie z dyscypliny w europie.

Ważne daty i informacje:.

 • Rejestracja na konferencję do 21 czerwca  
 • Koszt o 300 euro i 175 euro dla doktorantów
 • Przesyłanie abstraktów (maksymalnie 2) do 9 kwietnia 2021
 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji.

Inframarginalism & Internet: A Conference on Markets as Wealth Distributors, and the Implications for Tech Policy

University of Kentucky Rosenberg College of Law organize Online Conference on Markets as Wealth Distributors, and the Implications for Tech Policy w dacie 18-19 lutego 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań związanych z inframarinalną analizą redystrybucji w kontekście regulacji firm technologicznych (Big Tech).

Ważne daty i informacje:

Konferencja zostanie przeprowadzona w całości online.

 • Rejestracja na konferencję jest bezpłatna
 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji.

the 18th annual conference of the German Law and Economics Association

W dniach 22-23 lipca 2021 r.  odbędzie się  co roczna konferencja niemieckiego stowarzyszenia ekonomicznej analizy prawa. Konferencja odbędzie się zdalnie lub w Berlinie na Ferie Universität.

Przedmiot i cel konferencji:

Zaprasza się do zgłaszania artykułów z dziedziny Law and Economics, w których autorzy przeprowadzają analizę relewantnego zagadnienia.

Ważne daty i informacje:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń artykułów: do 30 marca 2021 r.
 • Chętni proszeni są o zgłaszanie prac przez dedykowaną stronę

Online Workshop: The Promises and Challenges of Alternative Dispute Resolution

Copenhagen Business School poprowadzi Online Workshop: The Promises and Challenges of Alternative Dispute Resolution w dacie 27 stycznia 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań związanych z innowacjami w mediacji i sądownictwa arbitrażowego.

Ważne daty i informacje:

Konferencja zostanie przeprowadzona w całości online.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 27 stycznia 2021 r. godzina 9:00
 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji.

Rekrutacja European Doctorate in Law and Economics 2021

Program European Doctorate in Law and `Economics  zaprasza kandydatów do przesyłania zgłoszeń na studia doktoranckie.

Program studiów jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem skupiającym się na rozwijaniu warsztatu analitycznego studentów w dziedzinie Law and Economics .

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 1 lutego 2021 roku.

Program przewiduje przyznanie od 5-7 stypendiów. 

Więcej informacji na temat aplikacji, jak i listę potrzebnych dokumentów można odnaleźć na stronie programu.

Conference TILTing Perspectives 2021: Regulating in Times of Crisis

Tilburg Law School poprowadzi Conference TILTing Perspectives 2021: Regulating in Times of Crisis w dniach 19-21 maja 2021.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań związanych z innowacjami technologicznymi oraz dotyczącymi ich regulacjami. Program konferencji zawiera 6 modułów, między innymi: Kryzys energetyczny i klimatyczny, Regulacje dotyczące konkurencji i rynku, Prawa człowieka a sztuczna inteligencja, Ochrona danych, Prawo własności intelektualnej.

Ważne daty i informacje:

Konferencja zostanie przeprowadzona w całości online.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 lutego 2021 r.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie konferencji.

Postdoc position Tilburg Law School

Uniwersytet w Tilburgu zaprasza do zgłaszania kandydatur na pozycję Postdoctoral Researcher in a project on ‘Protecting autonomy in a data-driven society’.

Pozycja przewidziana jest na okres 2 lat. Wymogiem jest posiadanie tytułu doktora. Poszukiwany jest kandydat z wiedzą w zakresie prawa konkurencji, w szczególności obejmującą takie obszary, jak odpowiedzialność pośrednika, algorytmiczne podejmowanie decyzji lub prawo medialne.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej programu.

 

Research Associate Hamburg

Instytut ekonomicznej analizy prawa na wydziale prawa Uniwersytetu w Hamburgu zaprasza do deklarowania zainteresowania pozycją Research Associate . Program skierowany jest głównie do absolwentów prawa i nauk ekonomicznych zainteresowanych tematami regulacji finansowych, ładu korporacyjnego i prawa rynku kapitałowego.

Obowiązki:

Badacz będzie miał obowiązek prowadzić zajęcia i pracować nad badaniami we wspomnianych dyscyplinach. Dodatkowo asystent może pracować nad własną dysertacją lub innymi własnymi projektami badawczymi.

Asystent będzie prowadził wraz z prof Ringe interdyscyplinarne badania nad tematami regulacji finansowych, ładu korporacyjnego i prawa rynku kapitałowego.

Ważne daty i informacje:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 października 2020 r.

Dalsze szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej 

Research Fellowships on the Foundations of Value and Values

The New Institute Uniwersytetu w Hamburgu ogłosił rozpoczęcie nowej platformy współpracy  pod nazwą Reasearch Fellowship on the Foundations of Value and Values. Program skierowany jest do osób zajmujących się socjologią, ekonomią i naukami pokrewnymi w kontekście budowania wartości  w społeczeństwach.

Przedmiot i cel programu:

Program ma na celu  i utworzenie konsorcjum wysoko wykwalifikowanych  profesjonalistów z całego świata mających zainicjować międzynarodową debatę na temat budowania wartości społecznych w XXI wieku.

Ważne daty i informacje:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 października 2020 r.

Dalsze szczegóły i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej