5th Polish Law and Economics Conference

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek G, Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

19-20 maja 2017

 

Program konferencji

O konferencji

Zakres tematów obejmuje:

 • prawo rzeczowe,
 • prawo deliktów,
 • prawo umów,
 • prawo karne,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo konkurencji,
 • prawo konstytucyjne i administracyjne,
 • prawo europejskie,
 • legislacja i ekonomia procesu tworzenia prawa,
 • behawioralna Law & Economics.

Honorowymi gośćmi konferencji będą:

 • Prof. Jeffrey J. Rachlinski (Cornell University) oraz
 • Prof. Klaus Mathis (University of Luzerne)

Językiem konferencji jest angielski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji dr. Jakubem Szczerbowskim na adres conference2017@pseap.org.

Opłata konferencyjna wynosi

 • 160 PLN lub 40 EUR dla doktorantów
 • 320 PLN lub 80 EUR dla pozostałych uczestników

Prosimy o uiszczenie opłaty do dnia 15 kwietnia 2017 r. na rachunek wskazany tutaj.

Organizatorzy:

 • Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Centre for Economic Analyses of Public Sector – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Łódzki
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

we współpracy ze stowarzyszeniami studenckimi Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat:

 • C.H. Beck