Polish Law & Economics Workshop

2nd Polish Law & Economics Workshop (2013)

W dniach 24-25.09.2013 odbyły się w Olsztynie warsztaty z zakresu podstaw ekonomicznej analizy prawa oraz ekonomicznej analizy prawa karnego dla młodych pracowników i doktorantów polskich uczelni pod nazwą 2nd Polish Law & Economics Workshop.

Warsztaty poprowadził prof. Oren Gazal-Ayal z Uniwersytetu w Hajfie. Wzięło w nich udział kilkunastu uczestników z kilku polskich uczelni i instytucji naukowych.

materiał informacyjny

1st Polish Law & Economics Workshop (2012)

W dniach 18-19.04.2012 odbyły się w Warszawie warsztaty z zakresu nauczania ekonomicznej analizy prawa dla młodych pracowników i doktorantów polskich uczelni pod nazwą 1st Polish Law & Economics Workshop.

Warsztaty poprowadził prof. Thomas Ulen z University of Illinois at Urbana Champaign. Wzięło w nich udział ponad 20 uczestników z kilkunastu polskich uczelni i instytucji naukowych.

Warsztaty otworzył Minister Sprawiedliwości RP p. Jarosław Gowin.

materiał informacyjny