Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics)

Uniwersytet SWPS
Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa (sala S305)
14 października 2016 r.

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień konferencyjnych w zakresie ekonomicznej analizy prawa, w szczególności w zakresie:

 • prawa własności,
 • prawa deliktów,
 • prawa umów,
 • prawa karnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa konkurencji,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa europejskiego,

Gościem honorowym konferencji jest

prof. Andrzej Baniak (Central European University, Budapeszt)

Osoby  zainteresowane uczestnictwem prosimy o złożenie jednostronicowego (maksymalnie 300 słów) streszczenia (abstraktu) do dnia 25 września br. na adres email […] (z dopiskiem PSEAP2016 w temacie wiadomości). Informacja o zakwalifikowaniu na konferencje zostanie podana do 30. września 2016 r. Prosimy o planowanie treści referatów tak, aby nie przekraczały 15 minut.

Konferencja odbędzie się w języku polskim.

Program konferencji dostępny będzie na tej stronie po zakończeniu procesu akceptacji referatów.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Prosimy o jej wpłacenie na numer konta

56 1240 1024 1111 0010 0953 4868

z dopiskiem KONFERENCJA2016 w tytule przelewu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem konferencji, dr. Jakubem Szczerbowskim (z dopiskiem PSEAP2016 w temacie wiadomości).

Organizatorami konferencji są:

 • Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics),
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Program konferencji

14 października 2016 r. (piątek); sala S305 na Uniwersytecie SWPS

12.30-12.35 Oficjalne rozpoczęcie

12.35-14.00 Sesja 1, przewodniczący: prof. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)

 • prof. Andrzej Baniak (Central European University, Budapeszt) – Nowe tendencje w ekonomicznej analizie prawa deliktów

14.00 – 14.15 Przerwa na kawę

14.15 – 15.15 Sesja 2, przewodniczący: Jacek Lewkowicz (Uniwersytet Warszawski)

 • prof. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Korzyści i koszty PSD 2 w świetle wyników badań
 • dr Małgorzata Godlewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Antykonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w latach 2006-2014
 • Piotr Bystranowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) –  Czy kryminalizacja zastępcza może prowadzić do wyłonienia się równowagi rozdzielającej? Przypadek przemytu gotówki

15.15 – 15.30 Przerwa na kawę

15:30 – 16:30 Sesja 3, przewodniczący: dr Jakub Szczerbowski (Uniwersytet SWPS)

 • Kamil Joński (Uniwersytet Łódzki) – Damage Control: reformy struktury polskiego sadownictwa powszechnego
 • Mateusz Bukaty (Uniwersytet Łódzki) – Ekonomiczne skutki rozszerzenia zakresu czynności notarialnych
 • Łukasz Dąbroś (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Efektywność rejonowych sądów gospodarczych w Polsce – podejscie stochastyczne

16:30-16:45 Podsumowanie i zamknięcie konferencji, prowadzący: prof. Andrzej Baniak (Central European University, Budapeszt), prof. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki)  i Jacek Lewkowicz (Uniwersytet Warszawski)